KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

USMERNENIE pre členské kluby SZK

Vážení členovia SZK,

nakoľko sa mi hromadia telefonáty so spoločnými témami ohľadne SZK-Info, dovoľte, aby som zhrnul pár usmernení.

 

1. Mazanie členov - systém momentálne umožňuje mazať členov v kluboch. V priebehu nasledujúceho obdobia bude dorobená funkcia, ktorá umožní označiť
člena za neaktívneho, čiže budú o ňom uchované údaje /STV, odbornosti.../, nebude však vystupovať v prehľadoch a exportoch, teda nebude zarátaný ani
do počtu zakúpených známok, ale klub sa bude vedieť v prípade potreby k nemu vrátiť. Momentálne neodporúčam mazať členov, na ktorých je možné za minulý rok obdržať dotáciu. Zmazaní členovia nebudú zaradení do výpočtu dotácie pre kluby /deadline pre naplnenie údajov - klubové súťaže a STV - pre podklady je 23.9.2018 24:00/. Najväčším problémom pre kluby s nedostatkom matematického cítenia je, že na klub príde faktúra podľa počtu členov v systéme. Treba si však uvedomiť, že rozdiel medzi dotáciou a cenou známky je v prospech klubu.

 

2. Členské známky - už z názvu plynie, že sú pre členov SZK, nie len aktívnych pretekárov. Členská známka je potrebná a mala by byť kontrolovaná pri páskovaní a seminároch. Je kontrolovaná aj v štátnom IS. Tréneri a rozhodcovia, ktorí možno už nepôjdu páskovať, ani súťažiť, musia byť evidovaní ako športoví odborníci, aj mať zakúpenú známku, čo je podmienka členstva. Vyžaduje to zákon. Zákon vyžaduje evidenciu výšky a dátumu úhrady členského  príspevku člena voči zväzu. Nemyslí sa tým poplatok za klub, ale za člena ako fyzickú osobu. SZK to rieši prostredníctvom známok.

 

3. Nepretekári - niektorým klubom sa zdá "neekonomické" evidovať členov, ktorí nesúťažia, lebo treba na nich kúpiť známku. Pokiaľ ide o osoby do 23 rokov, je možné na tieto osoby dostať dotáciu, ak budú mať aspoň 3 športové aktivity v sledovanom období. Jedným typom tejto aktivity je aj páskovanie. Zbytok sa dá vyriešiť klubovou súťažou v spolupráci so SZK. Opäť si treba prepočítať, že organizácia dvoch klubových súťaží cez www.sutazekarate.sk je finančne  hravo pokrytá dotáciou na 2-3 členov. Pri osobách nad 23 rokov opäť treba zvážiť, že pokiaľ chcú napredovať aj prostredníctvom zvyšovania STV, nie je možné, aby niekto prišiel na skúšky na 1. dan, pričom v SZK figuruje ako člen len posledný rok. To isté platí pre trénerské, či rozhodcovské školenia. V konečnom dôsledku SZK sa medzi inými športovými zväzmi prezentuje aj svojou členskou základňou.

 

Na záver by som to teda zhrnul:

!!!nemažte neaktívnych členov, aby ste na nich dostali dotáciu za minulý rok, v nasledujúcich mesiacoch Vám príde usmernenie o ich archivácii. Členská známka je pre všetkých členov, jej platnosť je 1 rok a stojí 5 EUR!!!

 

S pozdravom Ľubomír Striežovský, ŠTK SZK