KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Tréningová prezentácia - KOBUDO

Rozhodnutím Výkonného výboru Slovenského zväzu karate bola dňa 26.8.2018 založená Sekcia klasického karate a kobudo /Sekcia KKaK/. Jej cieľom je poskytnúť nadstavbové možnosti hlavne pre cvičencov karate, ktorí ukončili svoju aktívnu športovú kariéru a majú záujem a chuť ďalej sa rozvíjať v cvičení karate alebo v cvičení so zbraňami kobudo. Organizačným vedením Sekcie KKaK boli poverení František Kretovič, Ing. Tomáš Kayser a Ing. Michal Merga.


V dňoch 22.8. - 24.8.2019 počas sústredenia KKK Kretovič v Sabinove zorganizovalo vedenie Sekcie KKaK prvú tréningovú prezentáciu a ukážky dýchacích cvičení, práce so zbraňami ako aj ukážky jógy zamerné pre rozvoj pohyblivosti využiteľné pri cvičení karate. Zároveň za účasti prezidenta SZK Ing. Daniela Líšku si mohli záujemcovia v priebehu 2 dní vyskúšať základné cvičenia s dlhou palicou, jednoduché dýchacie cvičenia zamerané na rozvoj techniky pre prácu s energiou a jej použitie pri cvičení katá Sanchin a Tenscho. Ďalšiu podobnú tréningovú prezentáciu zameranú hlavne pre trénerov plánuje Sekcia KKaK zorganizovať v prvej polovici roku 2020.