KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

WKF - Covid 19

 

Svetová federácia karate WKF vydáva grafickú ilustráciu pokynov ku COVID-19

 

WKF_COVID19_Protocol_Updates_31032021

 

WKF_COVID19_Protocol