KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Modré - Červené označenie kimona

Informácia z WKF:


Od roku 2017 bolo voliteľné používanie karategi s vyšívaním značky na ramenách, v červenej alebo modrej farbe, pre podujatia Karate 1 (Premier League, Series A a Youth League).
V roku 2020 bolo schválené ich povinné používanie pre karate na podujatiach K1 Premier League a voliteľné použitie pre všetky podujatia WKF, vrátane majstrovstiev sveta.
Počas týchto 6 rokov sa počet súťažiacich, ktorí majú zvolený tento typ karategi výrazne vzrástol, uľahčuje divákom identifikáciu športovcov, ako aj lepšiu viditeľnosť a okázalosť súťaže.
Na druhej strane, táto väčšia expozícia značky na „WKF Approved" karategi zvyšujú možnosti získania sponzorov pre NF aj športovcov.

 

Na základe vyššie uvedeného, Výkonný výbor WKF schválil dňa 22. októbra 2021, povinné používanie „WKF Approved" karategi s vyšívanými značkami na pleciach, v ČERVENEJ a MODREJ farbe na všetkých oficiálnych podujatiach WKF (Majstrovstvá sveta a Karate 1 - Premier League, Series A a Youth League) od 1. januára, 2023.

Od 1. januára 2023 bude povinné na všetkých WKF oficiálnych podujatiach používanie „WKF Approved" karategi s vyšívaním značky na ramenách v ČERVENEJ a MODREJ farbe.

S pozdravom,
Antonio Espinós
WKF Prezident

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Offical Karategis in 2023

To all National Federations,


Since 2017, the optional use of karategis with the embroidered brands on the shoulders, in red or blue, has been authorized for Karate - 1 Events (Premier League, Series A and Youth League).

In 2020, it was approved the mandatory use of them for Karate - 1 Premier League events and optional use for all WKF events, including World Championships.

During these 6 years, the number of competitors who have chosen to use this type of karategi has significantly increased, making it easier for spectators to identify athletes, as well as greater visibility and showiness of the competition.

On the other hand, this greater brand exposure on "WKF Approved" karategi increase the possibilities of obtaining sponsors for both NFs and athletes.

Based on the above mentioned, the WKF Executive Committee approved on October 22, 2021, the mandatory use of "WKF Approved" karategis with embroidered brands on the shoulders, in RED and BLUE, in all WKF official events (World Championships and Karate 1 - Premier League, Series A and Youth League) from January 1, 2023.

From 1st January 2023 will be mandatory in all the WKF official events the use of "WKF approved" karategis with embroidered brands on the shoulders in RED and BLUE.

 

Best regards,
Antonio Espinós
WKF President