KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Upozornenie na zmenu v KARATE AGILITY

Vážení priatelia,
upozorňujeme Vás, že v súťaži karate agility došlo k zmene v spôsobe zastavovania času. Čas si zastavujú pretekári v cieli sami. Po uložení poslednej loptičky ľubovoľnou rukou stlačia tlačidlo STOP - zvončekový vypínač - v mieste, ktoré je označené červenou šípkou.

 

Nižšie uvádzame detail tlačidla vrátane zobrazenia jeho miesta na konci dráhy.
Zároveň prikladáme kompletné znenie pravidiel pre súťaže karate agility.

 

Detail tlačidla STOP

 

 

 

Usporiadanie plochy pre karate agility 5, 6 a 7 ročných

 

Usporiadanie plochy pre karate agility 8, 9, 10 a 11 ročných

 

Súťažné pravidlá SZK k disciplíne KARATE AGILITY