KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

38th Grand Prix Slovakia

38. ročník Veľkej ceny Slovenska

38th GRAND PRIX SLOVAKIA

 

Výsledky turnaja

Štatistika turnaja

 

zdroj: RTVS, od 15 min. 23 sek.

 

 

 

Foto (c) Štefan Drgoň

https://stevied.photography/

 

Foto album 1, Foto album 2, Foto album 3,

Foto album 4, Foto album 5, Foto album 6

Foto (c) Štefan Drgoň

Photos are intended only for sharing on FACEBOOK / INSTAGRAM, you must not copy, download, publish or change the images without author's permission.

 

Foto (c) Lucia Lulu Schmidt

 

Foto 1.deň, Foto 2.deň, Foto 3.deň

 

Foto BSK:

 

Foto album

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

!!!!

súťaž je sledovaná pre
všetky vekové kategórie od detí, žiakov, ml.kadetov, kadetov, juniorov,
U21 a zároveň aj pre seniorov pred Majstrovstvami Európy a Majstrovstvami
sveta.

Body budú započítané do bodového rebríčka.

!!!

 

 

!!! NEW INFO !!!

 

BULLETIN 2 - SVK

BULLETIN 2 - ENG

UBYTOVANIE a TRANSFER / ACCOMMODATION and TRANSFER

 

 

Na minuloročnom ročníku turnaja sa prezentovalo 1469 pretekárov zo 154 klubov

z 21 európskych  a svetový krajín.

Na súťaži sa zaregistrovalo 1909 štartov v kategóriach od detí až po seniorov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last event: 1 469 competitors, number of participating teams: 154, Number of nations: 21

 

Dátum: 09. - 11. marec 2018

Miesto: NTC - Národné tenisové centrum, Príkopova 6, Bratislava

Registrácia: cez www.sportdata.org

 

Propozície 2

Ubytovanie a transfery


Bližšie informácie, rozpis kategórií, program súťaže, propozície a online registráciu nájdete na:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=3401#a_eventhead

 


Date: 9th - 11th March 2018

Competiton venue: NTC - Národné tenisové centrum, Príkopova 6, Bratislava, Slovakia

Registration: online via: www.sportdata.org

 

Bulletin 2

Accommodation and Transfer

 

Information about competition, categories, time schedule, bulletin and online registration:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=3401#a_eventhead