KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z WKF.

Informácie z WKF:

 

 

 

Kvalifikačný a súťažný systém pre nasledujúce podujatia

 

V nižšie uvedených linkoch nájdete odkazy na dokumenty súvisiace s Kvalifikačným a súťažným systémom pre nasledujúce podujatia:

Všimnite si aj hlavný vplyv účasti, výsledkov a kvalifikácie Majstrovstiev sveta 2023 v Budapešti na tieto kvalifikačné systémy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

You may find here the links to the documents related to the Qualification and Competition System for the following events:

Additionally, please note the major influence of participation, results, and qualification in the upcoming 2023 World Championships in Budapest on these Qualification Systems.

 

================================================

 

Smernice pre oficiálne protesty na podujatiach WKF

 

Dávame do pozornosti niekoľko Smerníc pre oficiálne protesty na podujatiach WKF.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We would like to share with you some Guidelines for official protests at WKF events, as we believe that they will serve to clarify the framework for resolving protest situations, taking into consideration that Fair Play in competition is essential to guarantee the correct outcome of a Kumite bout or Kata performance.