KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

PROJEKT SOŠV - DAMETO

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom vyhlasujú nový grantový program „Dáme to".

 

https://www.olympic.sk/dameto