KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Goju-Ryu Karatedo Seiwakai

Gójú-Ryú Karatedó Seiwakai Top Training Seminar Europe - Portugal

 

Lisbon - Portugal

29.6. - 30.7.

1st

 

Bulletin

 

Bližšie info:

Dr. Rastislav Mráz 0904 923 525