KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Reprezentačné sústredenie - KATA

 Reprezentačné sústredenie seniorov - KATA

 

Bratislava 29. apríl 2018


Nominácia reprezentantov:


Kata seniorky: Balciarová D., Brázdová E., Ovečková A., Vaňušaniková J.

Kata team: Báčiková Ľ, Brázdová E., Merašická N.

Kata seniori: Fabian P., Smoliga J.E., Szolár P.


Nominovaní reprezentanti - svoju účasť treba písomne nahlásiť do 25.4.2018 (STREDA) na mail: macko@karate.sk.

 

Miesto:     ZŠ Tupolevova 20 (vstup cez bočný vchod, od školského dvoru)

Tréningy: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Reprezentačné sústredenie seniorov - KATA

 

Žilina 14. - 15. apríl 2018


Nominácia reprezentantov:


Kata seniorky:  Balciarová D., Brázdová E., Ovečková A., Vaňušaniková J.

Kata team:  Báčiková Ľ, Brázdová E., Merašická N.

Kata seniori:  Fabian P., Smoliga J.E., Szolár P.

 

Nominovaní reprezentanti - svoju účasť treba písomne nahlásiť do 11.4.2018 (STREDA) na mail: macko@karate.sk.

 

Ubytovanie: Hotel Galileo