KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Reprezentačné sústredenie

    

REPREZENTAČNÉ SÚSTREDENIE

22.6. - 24. jún 2018

kadeti, juniori, U21, seniori


Dňa 22.6. - 24.6.2018 sa v Moštenici (pri Banskej Bystrici) uskutoční SÚSTREDENIE širšej reprezentácie kadetov, juniorov, U21 a seniorov vrámci plánu prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov 2018 (Španielsko) a Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2019 (Dánsko).

Svoju účasť nepotvrdili:


Kata kadetky: Jankurová V. (KK SHIHAN PP)

Kata juniorky: Hlavačková N. (ŠKK Kachi NR)

Kumite kadetky -54 kg: Herditzka V. (KK Slávia UPJŠ KE)

Kumite kadetky +54 kg: Dudjaková S. (AC UNIZA Žilina)

Kumite juniorky -48 kg: Rajčanová N. (MŠK Žiar nad Hronom)
Kumite juniorky-53 kg: Petrovičová L. (ŠK CMK BB)

Kumite juniorky+59 kg: Smižanská J. (TJ Rapid BA)

Kumite U21 -50 kg: Veisová D. (MŠK Žiar nad Hronom)
Kumite U21 -55 kg: Kabáčová N. (ŠK CMK BB)

Kumite U21 -61 kg: Mrázová S. (KK Dolný Kubín)

Kumite U21 +68 kg: Tulejová M. (KK Sabinov)

Kumite seniorky -55 kg: Semaníková V. (TJ Rapid BA)

Kumite seniorky -61 kg: Langošová L. (KK Junior PO)
Kumite seniorky -68 kg: Kopúňová M. (KK Mugen)

Kumite kadeti -52 kg: Černiansky P. (TJ Rapid BA)

Kumite juniori -76 kg: Bagita D. (KK Farmex NR)

Kumite U21 -60 kg: Šutiak P. (TJ Rapid BA), Duška E. (KK Farmex NR)

Kumite U21 -67 kg: Pončka M. (AC UNIZA Žilina)

Kumite U21 -75 kg: Podsklan D. (VŠC Dukla BB), Džačovský Ľ. (ŠK CMK BB)

Kumite seniori -60 kg: Adler R. (AC UNIZA Žilina)
Kumite seniori -75 kg: Lieskovský M. (VŠC Dukla BB)


Reprezentačného sústredenia sa môžu zúčastniť reprezentanti širšej reprezentácie (v kateg.kadeti, juniori, U21, seniori), ktorí sa chcú uchádzať o nomináciu na Majstrovstvá sveta seniorov v Španielsku 2018 a Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 v Dánsku 2019.

 

Z kapacitných dôvodov je ale možné poskytnúť ubytovanie iba nominovaným reprezentantom, ktorí boli v jednotlivých kategóriách vybraní na základe výsledkov zo sledovaných súťaži - nominačných akcií.

Prípadní ďalší nenominovaní záujemcovia o účasť na sústredení si musia individuálne zabezpečiť ubytovanie v blízkosti Moštenice a svoju účasť na sústredení písomné nahlásiť na mail: macko@karate.sk.


Nominovaní reprezentanti musia PÍSOMNE potvrdiť svoju účasť/neúčasť najneskôr do 17.6.2018 (NEDEĽA) na mail: macko@karate.sk.

 

Prípadnú zmenu kategórie - vekovej, hmotnostnej treba nahlásiť na mail: macko@karate.sk

Po tomto termíne môžu byť reprezentanti, ktorí nepotvrdia písomne svoju účasť nahradení ďalšími reprezentantami.


!!! Zraz reprezentantov (KATA a KUMITE): 22.6.2018 (PIATOK) o 16.00 hod. na chate Slovenka-Moštenica !!!


Účastnícky poplatok je 50 €, zahŕňa ubytovanie a stravu (plnú penziu), ktorú treba zaplatiť na reprezentačnom sústredení.


1.) Na sústredenie si treba priniesť PREUKAZ POISTENCA.

2.) Reprezentanti, ktorí potrebujú bezlepkovú stravu, sa treba písomne nahlásiť na mail: macko@karate.sk

3.) Na sústredenie si treba priniesť kimono a všetky povinné chrániče (rúk, nôh, body-protector, hrudný chránič-dievčatá, chránič na zuby)

 

 

Nominácia reprezentantov:


Kata kadetky:

Vlasáková A. (KK Ekonóm TN), Jankurová V. (KK SHIHAN PP), Čukanová M. (TJ Rapid BA), Kubišová E. (KK Ekonóm TN)
Kata kadeti:

Hrčka R. (ŠŠK BA), Škulec V. (ŠŠK BA), Štelcl A. (TJ Metropol KE)
Kata juniorky:

Hlavačková N. (ŠKK Kachi NR)
Kata juniori:

Pišta J. (KK Slovšport TT), Duhan D. (ŠŠK BA)
Kata U21:

Niznerová Z. (TJ Rapid BA), Brázdová E. (ŠŠK Prievidza), Merašická N. (ŠŠK Prievidza), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Pištová S. (KK Slovšport TT)
Kata U21 muži:

Szolár P. (CBUM Budokan ZV), Šípek M. (KK Nové Zámky), Smoliga J. E. (ŠŠK BA)
Kata seniorky:

Ovečková A. (HANKO KAI KK SE), Balciarová D. (VŠC Dukla BB)
Kata seniori:

Fabian P. (VŠC Dukla BB), Hajdu T. (ŠŠK BA)

 

Kata družstvá: 14r. - 17r.:
Vlasáková A. - Mrázová L. - Kubišová E. (KK Ekonóm TN)
Jakubechová N. - Vaňová V. - Bruňanská K. (ŠŠK Prievidza)
Rebro M. - Hrčka R. - Šlehofer R. (ŠŠK BA)
Páleš R. - Juríček V. - Oravec A. (ŠK Real team TN)

Kata družstvá seniorky:
Merašická N. - Báčiková Ľ. - Brázdová E. (ŠŠK Prievidza)

 

 

Kumite kadetky:

-47 kg: Schlettová D. (TJ Rapid BA), Mrázová L. (KK Ekonóm TN)
-54 kg: Melišová E. (KK DRAP Partizánske), Vargová N. (KK TORASHIRO NR), Herditzka V. (KK Slávia UPJŠ KE), Vlasáková A. (KK Ekonóm TN)
+54 kg: Bakayová Z. (KK Torashiro NR), Dudjaková S. (AC UNIZA Žilina)

 

Kumite kadeti:
-52 kg: Masaryk S. (ŠŠK BA), Chudík A. (KK SHIHAN PP), Černický J. (KK IGLOW SNV), Černiansky P. (TJ Rapid BA)
-57 kg: Melicher M. (ŠŠK BA), Mácha M. (KK KATSUDO Sabinov), Jalowiczor M. (KK SHIHAN PP)
-63 kg: Černický J. (KK IGLOW SNV), Poliak J. (ŠK CMK BB), Kešelák D. (KK IGLOW SNV)
+70 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA), Janovčík M. (KK IGLOW SNV)

 

Kumite juniorky:
-48 kg: Šimčíková K. (KK KATSUDO Sabinov), Rajčanová N. (MŠK Žiar nad Hronom)
-53 kg: Kotruchová T. (ŠK CMK BB), Petrovičová L. (ŠK CMK BB)
-59 kg: Palinkášová L. (KK Farmex NR), Zimnikovalová Z. (KK IGLOW SNV)
+59 kg: Pekarčíková M. (KK IGLOW SNV), Krivdová S. (KK IGLOW SNV), Smižanská J. (TJ Rapid BA)

 

Kumite juniori:
-55 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA)
-61 kg: Štetina J. (TJ Spartak MY), Hauser I. (KK IGLOW SNV)
-68 kg: Maroši D. (ŠŠK BA), Šimun M. (ŠŠK BA)
-76 kg: Bagita D. (KK Farmex NR), Vanka Z. (MŠK Žiar nad Hronom), Šebӧk P. (KK Farmex NR), Čela A. N. (MŠK Žiar nad Hronom), Pápay M. (KK Farmex NR), Pavlák M. (KK Farmex NR)
+76 kg: Kósa T. (VŠC Dukla BB), Schwartz R. (KK UNION KE)

 

Kumite U21:

-50 kg: Veisová D. (MŠK Žiar nad Hronom), Spálová T. (ŠŠK BA)
-55 kg: Kabáčová N. (ŠK CMK BB), Smetanová T. (KKK KE), Bogárová D. (Dukla BB), Kuklová H. (ŠKK Kachi NR)
-61 kg: Hrnková S. (AC UNIZA Žilina), Mrázová S. (KK Dolný Kubín)
-68 kg: Tapajčíková T. (KK MP Brezno), Juráková D. (ŠKM Stará Ľubovňa)
+68 kg: Tulejová M. (KK Sabinov), Adamová S. (KK KATSUDO Sabinov), Jelžová N. (MŠK Žiar nad Hronom)

 

Kumite U21:
-60 kg: Imrich D. (KK IGLOW SNV), Šutiak P. (TJ Rapid BA), Duška E. (KK Farmex NR)
-67 kg: Tapajčík S. (ŠK CMK BB), Pončka M. (AC UNIZA Žilina), Hajdu M. (ŠŠK BA)
-75 kg: Podsklan D. (VŠC Dukla BB), Džačovský Ľ. (ŠK CMK BB), Hačko M. (KK Slovšport TT)
-84 kg: Gyurik A. (TJ Rapid BA)
+84 kg: Jóba A. (KK Taiyó Kolárovo), Bitto P. (KK Slovšport TT)

 

Kumite seniorky:
-50 kg: Cichrová R. (ŠŠK BA), Kováčiková L. (ŠK CMK BB)
-55 kg: Schwartzová Z. (KK UNION KE), Semaníková V. (TJ Rapid BA)
-61 kg: Suchánková I. (VŠC Dukla BB), Ťažká L. (ŠK CMK BB), Macejková I. (VŠC Dukla BB), Langošová L. (KK Junior PO), Baňasová J. (KKK KE), Pillárová V. (KKK KE)
-68 kg: Kopúňová M. (KK Mugen), Semaníková V. (KK KATSUDO Sabinov)
+68 kg: Tatárová D. (VŠC Dukla BB), Kubalová Z. (TJ Rapid BA), Sahuľová L. (ŠK CMK BB)


Kumite seniori:
-60 kg: Adler R. (AC UNIZA Žilina)
-67 kg: Homola M. (VŠC Dukla BB)
-75 kg: Lieskovský M. (VŠC Dukla BB)
-84 kg: Michalec K. (KK ZZO Čadca)