KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Letné reprezentačné sústredenie kadetov, juniorov, U21 a seniorov

LETNÉ REPREZENTAČNÉ SÚSTREDENIE 24.8. - 30.8.2018

kadeti, juniori, U21, seniori


Dňa 24.8. - 30.8.2018 sa v Moštenici (pri Banskej Bystrici) uskutoční SÚSTREDENIE širšej reprezentácie kadetov, juniorov, U21 a seniorov vrámci plánu prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov 2018 (Španielsko) a  Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2019 (Dánsko).

 

SVOJU ÚČASŤ NEPOTVRDILI:

 

Kata juniorky: Hlavačková N. (Kachi NR)

Kata U21 muži: Szolár P. (Budokan ZV), Šípek M. (KK Nové Zámky)

Kata seniorky: Balciarová D. (Dukla BB)

 

Kumite kadetky +54 kg: Dudjaková S. (AC UNIZA Žilina)

Kumite kadeti: -52 kg: Černiansky P. (Rapid BA)

Kumite juniorky -48 kg: Šimčíková K. (KATSUDO Sabinov)

Kumite U21 -60 kg: Šutiak P. (Rapid BA)

Kumite U21 -67 kg: Pončka M. (AC UNIZA Žilina)

Kumite U21 -75 kg: Hačko M. (Slovšport TT), Podsklan D. (Dukla BB)

Kumite seniorky -55 kg: Semaníková V. (Rapid BA)

Kumite seniorky -61 kg: Macejková I. (Dukla BB), Suchánková I. (Dukla BB)

Kumite seniori -67 kg: Homola M. (Dukla BB)

 

Reprezentačného sústredenia sa môžu zúčastniť reprezentanti širšej reprezentácie (v kateg. kadetov, juniorov, U21 a seniorov), ktorí sa chcú uchádzať o nomináciu na Majstrovstvá sveta seniorov v Španielsku 2018 a Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 v Dánsku 2019.

 

Zoznam širšej reprezentácie

 

Z kapacitných dôvodov je ale možné poskytnúť ubytovanie iba nominovaným reprezentantom, ktorí boli v jednotlivých kategóriách vybraní na základe výsledkov zo sledovaných súťaži - nominačných akcií.

Prípadní ďalší nenominovaní záujemcovia o účasť na sústredení si musia individuálne zabezpečiť ubytovanie v blízkosti Moštenice a svoju účasť na sústredení písomné nahlásiť na mail: macko@karate.sk.


Nominácia reprezentantov: 

 

Kata kadetky: Vlasáková A. (Ekonóm TN), Čukanová M. (Rapid BA), Kubišová E. (Ekonóm TN)

Kata kadeti: Hrčka R. (ŠŠK BA), Štelcl A. (Metropol KE)

Kata juniorky: Vaňová V. (ŠŠK Prievidza), Hlavačková N. (Kachi NR), Jakubechová N. (ŠŠK Prievidza)

Kata juniori: Pišta J. (Slovšport TT), Duhan D. (ŠŠK BA)

Kata U21: Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Pištová S. (Slovšport TT), Brázdová E. (ŠŠK Prievidza), Merašická N. (ŠŠK Prievidza)

Kata U21 muži: Szolár P. (Budokan ZV), Šípek M. (KK Nové Zámky), Smoliga J. E. (KK Nové Zámky)

Kata seniorky: Ovečková A. (Hanko-Kai Senica), Balciarová D. (Dukla BB)

Kata seniori: Fabian P. (Dukla BB)


Kata družstvá kadetky-juniorky:

Bruňanská K. - Jakubechová N. - Vaňová V. (ŠŠK Prievidza)

Mrázová L. - Vlasáková A. - Kubišová E. (Ekonóm TN)
Kata družstvá kadeti-juniori:

Rebro M. - Šlehofer R. - Hrčka R. (ŠŠK BA)

Páleš R. - Oravec A. - Juríček V. (Real TN)

Kata družstvá seniorky:

Bačíková Ľ. - Merašická N. - Brázdová E. (ŠŠK Prievidza)


Kumite kadetky:

-47 kg: Schlettová D. (Rapid BA), Mrázová L. (Ekonóm TN)
-54 kg: Vargová N. (Torashiro NR), Herditzka V. (UPJŠ KE), Vlasáková A. (Ekonóm TN), Melišová E. (DRAP Partizánske)
+54 kg: Bakayová Z. (Torashiro NR), Dudjaková S. (AC UNIZA Žilina)


Kumite kadeti:
-52 kg: Chudík A. (SHIHAN Poprad), Čiaky M. (CMK BB), Černiansky P. (Rapid BA), Masaryk S. (ŠŠK BA), Černický J. (IGLOW SNV)
-57 kg: Melicher M. (ŠŠK BA), Mácha M. (KATSUDO Sabinov), Jalowiczor M. (SHIHAN Poprad)
-63 kg: Poliak J. (CMK BB)

-70 kg: Kešelák D. (IGLOW SNV), Černický J. (IGLOW SNV)
+70 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA), Janovčík M. (IGLOW SNV)


Kumite juniorky:
-48 kg: Šimčíková K. (KATSUDO Sabinov), Rajčanová N. (MŠK Žiar nad Hronom)
-53 kg: Kotruchová T. (CMK BB), Petrovičová L. (CMK BB), Krošláková M. (Kumade TO)
-59 kg: Palinkášová L. (Farmex NR), Zimnikovalová Z. (IGLOW SNV), Nehilová M. (CMK BB)
+59 kg: Pekarčíková M. (IGLOW SNV), Krivdová S. (IGLOW SNV), Smižanská J. (Rapid BA)


Kumite juniori:

-55 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA)
-61 kg: Štetina J. (Spartak Myjava), Hauser I. (IGLOW SNV)
-68 kg: Maroši D. (ŠŠK BA), Jurák A. (ŠKM Stará Ľubovňa), Šimun M. (ŠŠK BA)
-76 kg: Pápay M. (Farmex NR), Čela A. N. (MŠK Žiar nad Hronom), Vanka Z. (MŠK Žiar nad Hronom), Šebӧk P. (Farmex NR), Pavlák M. (Farmex NR)
+76 kg: Kósa T. (Dukla BB), Gama K. (ŠŠK BA), Schwartz R. (UNION KE)


Kumite U21:

-50 kg: Spálová T. (ŠŠK BA), Veisová D. (MŠK Žiar nad Hronom)
-55 kg: Bogárová D. (Dukla BB), Smetanová T. (KKK KE), Kuklová H. (Kachi NR)
-61 kg: Hrnková S. (AC UNIZA Žilina), Mrázová S. (KK Dolný Kubín)
-68 kg: Tapajčíková T. (CMK BB), Juráková D. (ŠKM Stará Ľubovňa)
+68 kg: Adamová S. (KATSUDO Sabinov), Jelžová N. (MŠK Žiar nad Hronom)


Kumite U21:

-60 kg: Imrich D. (IGLOW SNV), Šutiak P. (Rapid BA), Duška E. (Farmex NR)
-67 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA), Pončka M. (AC UNIZA Žilina), Tapajčík S. (CMK BB), Riedl D. (CMK BB)
-75 kg: Hačko M. (Slovšport TT), Podsklan D. (Dukla BB), Džačovský Ľ. (CMK BB)
-84 kg: Gyurik A. (Rapid BA)
+84 kg: Bitto P. (Slovšport TT), Jóba A. (Taiyó Kolárovo)


Kumite seniorky:

-50 kg: Kováčiková L. (CMK BB), Cichrová R. (ŠŠK BA)
-55 kg: Schwartzová Z. (UNION KE), Semaníková V. (Rapid BA)
-61 kg: Macejková I. (Dukla BB), Ťažká L. (MP Brezno), Suchánková I. (Dukla BB), Pillárová V. (KKK KE)
-68 kg: Kopúňová M. (Dukla BB), Semaníková V. (KATSUDO Sabinov)
+68 kg: Tatárová D. (Dukla BB), Kubalová Z. (Rapid BA), Jombíková K. (CMK BB)


Kumite seniori:
-67 kg: Homola M. (Dukla BB)
-75 kg: Lieskovský M. (Rapid BA)

 

Nominovaní reprezentanti musia PÍSOMNE potvrdiť svoju účasť/neúčasť najneskôr do 09.08.2018 (ŠTVRTOK) na mail: macko@karate.sk.

 

Po tomto termíne môžu byť reprezentanti, ktorí nepotvrdia písomne svoju účasť nahradení ďalšími reprezentantami.


!!! Zraz reprezentantov (KATA a KUMITE): 24.8.2018 (PIATOK) o 16.00 hod. na chate Slovenka-Moštenica !!!


Účastnícky poplatok je 150 €, zahŕňa ubytovanie a stravu (plnú penziu), ktorú treba zaplatiť na reprezentačnom sústredení.


Prípadnú zmenu kategórie - vekovej, hmotnostnej treba nahlásiť na mail: macko@karate.sk


1.) Na sústredenie si treba priniesť PREUKAZ POISTENCA.

2.) Reprezentanti, ktorí potrebujú bezlepkovú stravu, sa treba písomne nahlásiť na mail: macko@karate.sk

3.) Na sústredenie si treba priniesť kimono a všetky povinné chrániče (rúk, nôh, body-protector, hrudný chránič-dievčatá, chránič na zuby)

4.) Oblečenie a obuv na beh a tréning vonku.