KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Letné reprezentačné sústredenie

LETNÉ REPREZENTAČNÉ SÚSTREDENIE 24.8. - 30.8.2018

kadeti, juniori, U21, seniori


Dňa 24.8. - 30.8.2018 sa v Moštenici (pri Banskej Bystrici) uskutoční SÚSTREDENIE širšej reprezentácie kadetov, juniorov a U21 vrámci plánu prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov 2018 (Španielsko) a  Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2019 (Dánsko).


Nominácia reprezentantov: info bude doplnené

 

Reprezentačného sústredenia sa môžu zúčastniť reprezentanti širšej reprezentácie (v kateg.kadeti, juniori, U21, seniori), ktorí sa chcú uchádzať o nomináciu na Majstrovstvá sveta seniorov v Španielsku 2018 a Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 v Dánsku 2019.

 

Zoznam širšej reprezentácie


Z kapacitných dôvodov je ale možné poskytnúť ubytovanie iba nominovaným reprezentantom, ktorí boli v jednotlivých kategóriách vybraní na základe výsledkov zo sledovaných súťaži - nominačných akcií.

Prípadní ďalší nenominovaní záujemcovia o účasť na sústredení si musia individuálne zabezpečiť ubytovanie v blízkosti Moštenice a svoju účasť na sústredení písomné nahlásiť na mail: macko@karate.sk.