KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár rozhodcov 2018

Seminár rozhodcov 2018

(bez možností zvýšenia rozhodcovského kv.stupňa)

 

Pozvánka

 

Organizátor : Rozhodcovská komisia VÚKABU
Usporiadateľ : KK Kretovič Košice
Dátum konania : 12.08.2018 (nedeľa)
Miesto konania : Hotel Javorná, Drienica
Účastnícky poplatok : 10 € (v cene je zahrnutý obed a pitný režim)
Oblečenie : podľa pravidiel WKF + karate gi a obi na praktické cvičenie
Registrácia : do 01.08.2018 cez prihlasovací formulár
Informácie : peter.bozogan@gmail.com, 0908 203 998 - Ing. Peter Bozogáň ml

 

Vyplnením tohoto formuláru sa registrujete na Seminár rozhodcov:

https://goo.gl/forms/ScGDQgW1IqQo5n2Q2

 

Po skončení registrácie (t.j. 01.08.2018) obdržíte potvrdzujúci email s ďalšími potrebnými informáciami.

 

-  Účasť na seminári sa bude zohľadňovať pri tvorení nominácie na súťaže VÚKABU v súťažnej sezóne 2018/2019.
-  Členovia rozhodcovského zboru VÚKABU sú povinní svoju účasť potvrdiť resp. ospravedlniť najneskôr do 01.08.2018.
-  Poplatok je nutné uhradiť do 1.8.2018 na č. účtu: SK 03 8360 5207 0042 0469 5201. Do správy pre adresáta uveďte meno a priezvisko.Poplatok sa vracia len v prípade zrušenia seminára!
-  Členovia rozhodcovské zboru z iných regionálnych zväzov a kandidáti na rozhodcov sú vítaní.
-  Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár v prípade nízkeho počtu prihlásených rozhodcov.

 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie .

 

RK VÚKABU