KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Vstupenky na MS seniorov - Madrid 2018

Vstupenky na MS - Seniorov - Madrid 2018

 

 

As the upcoming 2018 Karate World Championships is fast approaching, and in order to facilitate the acquisition of tickets to attend the event to groups larger than 6 people, we would like to inform you that a specially-dedicated service has been established to provide access to acquire group tickets via telephone assistance.

 

All Karate fans,

that are interested in getting group tickets for the 2018 World Championships may do so by sending an email to tickets@karate2018.com with their request stating the number of tickets they want to acquire and their contact details (name, email address and telephone number of the contact person).

 

 

Vážení Karatisti,

Všetci fanúšikovia Karate, ktorí majú záujem o skupinové vstupenky na Majstrovstvá sveta v roku 2018 tak môžu urobiť zaslaním e-mailu na adresu: tickets@karate2018.com s informáciou o počte vstupeniek a kontaktnými údajmi (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby).