Školenie rozhodcov (1., 2. a 3. kvalif. stupňa)

Slovenský zväz karate v spolupráci so Západoslovenským zväzom karate

vás pozývajú

na školenia rozhodcov 1. 2. a 3. kvalifikačného stupňa


Dátum konania: 19.- 21.10.2018

 

 

Časovo tematický plán školenia rozhodcov 1. 2.3.kvalif.stupňa 2018

 

 

Miesto konania: SOS OaS T.Vansovej 2, Topoľčany

https://www.google.sk/maps/place/Ter%C3%A9zie+Vansovej+2,+955+01+Topo%C4%BE%C4%8Dany/@48.5588336,18.1754206,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476b4aaf7f36b93b:0xd293b026e2bdfcae!8m2!3d48.5588336!4d18.1765149

 

Podmienky účasti na školení:

 

Rozhodca I. kv. stupňa:

- vek min. 16 rokov, STV min. 4. Kyu, platný preukaz SZK    

- poplatok za školenie je 50€


Rozhodca II. kv. stupňa:

- kvalifikačný stupeň I. (alebo 3. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 2. Kyu, prax min. 2 roky na úrovni regionálnych alebo SZK , platný preukaz SZK

- poplatok za školenie je 70€.


Rozhodca III. kv. stupňa:

- kvalifikačný stupeň II. (alebo 2. rozhodcovská trieda), vek 20 rokov, STV min. 1. Dan, prax min. 2 roky na súťažiach SZK, platný preukaz SZK

- poplatok za školenie je 90€.

 

- Žiadame účastníkov školenia aby si so sebou priniesli písacie potreby, Pravidlá rozhodovania Kata a Kumite pre vekové kategórie nad 14 rokov a do 14 rokov stiahnuť si ich z internetu SZK - sekcia Komisia rozhodcov, Karate gi, potreby osobnej hygieny.

 

- Časovo tematický plán školenia bude zverejnený na internetovej stránke SZK a ZsZK súčasne bude zaslaný aj jednotlivým účastníkom školenia.

 

- Prihlášky zaslať cez internetový odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZmeqPV1MH6rv4XICN1aKHRtdiEkzoWC4lIjsImFZixBaWQ/viewform

 

 

  Pozvánka