KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

K1 Series A - MONTREAL (CAN) 2019

Slovenský zväz karate v snahe otimalizovať náklady spojené s účasťou reprezentácie na turnaji K1 Series A - MONTREAL 2019 vyzýva všetkých reprezentantov, ktorí majú zájem štartovať na svetovom pohári, aby svoju požiadavku nahlásili najneskôr do konca marca, t.j. 31.3.2019 písomne na mail: mackova@karate.sk

 

Je v záujme SZK, aby sa reprezentanti zúčastňovali turnajov, ktoré sú zaradené vo WKF kalendári a preto na turnaj zabezpečí zodpovedajúci trénerský a kaučovský tím, ktorý sa v prípade záujmu postará o bezproblémovú organizáciu a účasť reprezentácie na turnaji.

 

Turnaj:                                       K1 MONTREAL (CAN) 2019 Series A

Dátum turnaja:                            21.-23.6.2019

Predpokladané dátumy výjazdu:     18.6.-23/24.6.2019

Zodpovedný hlavný tréner výjazdu: Jaroslav Javorský

Trénerský tím:                             Peter Baďura, Ján Novosad

 

V prípade záujmu o organizáciu výjazdu zo strany SZK Vás prosíme dodržať termín prihlásenia: 31.3.2019. Po tomto termíne je účasť možná na klubovej úrovni s tým, že Vám poskytneme všetky informácie o organizácii výjazdu reprezentácie SZK.