KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 7. dan

Stredoslovenský zväz karate

 

Vás pozýva na


skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 7. dan

 

Miesto konania: Základná škola, Terchová -Struháreň 933

 

Dátum a čas konania: 16.08.2019 (piatok), 16:00 hod.

 

Organizátor: Stredoslovenský zväz karate

 

Usporiadateľ: KK Žilina /Jozef Cisarik - 0948 900 425/

 

Skúšobná komisia:  Predseda komisie Jozef Poliak /6. dan/

 

                                Členovia komisie František Kačík /6. dan/, Jozef Cisarik /6. dan/, Ľubomír Striežovský /5. dan/

 

Prezentácia: 16.08.2019 o 15:45 (piatok)


Poplatky: (za príslušné STV v zmysle platného finančného poriadku SsZK)

  • o 2. kyu : 20 €
  • o 1. kyu : 30 €
  • o 1. Dan : 55 €
  • o 2. Dan : 70 €
  • o 3. Dan : 85 €
  • o 4. Dan : 100 €
  • o 5. Dan : 115 €
  • o 6. Dan : 130 €
  • o 7. Dan : 150 €

Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť prevodom na účet:

VÚB - IBAN: SK2602000000000036538312 (bližšie informácie o spôsobe platby u p. Pavlíkovej - 0905 220 711/ pavlikova.lucia@post.sk) alebo na mieste.


Podmienky účasti:

 

uchádzač musí byťriadnym členom SZK s platným preukazom (potvrdené staré STV,...)

vyplnenie záväznej prihlášky do 5.8.2019!!!


Prihlášy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF1y-2dDVT86qmUv848HFftoyRfL02g7IyTEC-bFVbNRz8XA/viewform

 

 Pozvánka