KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Konferencia - Kondičná príprava

Konferencia - Kondičná príprava

v predmete činnosti Národného športového centra (NŠC) je aj oblasť vzdelávania športových odborníkov a športovcov.

 

Národné športové centrum v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava Vás pozývajú na konferenciu na tému Kondičná príprava.

 

Základné informácie:


Termín:                25. októbra (piatok) od 8:00 do 16:00
Miesto:                Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L.
                            Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Cieľová skupina: športoví odborníci, tréneri, kondiční tréneri
Poplatok:             20,00 EUR na osobu

Prihlášky:             emailová adresa: lubica.nemeckova@sportcenter.sk

 

 Program konferencie a informácie

 Plagát