Skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 7. dan - 12.01.2020

Stredoslovenský zväz karate

 

Vás pozýva

 

na skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 7. dan

 

 

Miesto konania:          Vojensky útvar Podborová, Borovianska cesta 1, Zvolen (150 m za železničnými závorami)

 

Dátum a čas konania: 12.01.2020 /nedeľa/, 10:00 hod

 

Organizátor:                Stredoslovenský zväz karate

 

Usporiadateľ:              KK Zvolen /Doc. Ing. Miloš Hitka, PhD.

                                    0907438077, 045 5 206 433   

                                    hitka@tuzvo.sk/

 

Skúšobná komisia:      Predseda komisie Jozef Poliak /6. dan/

 

                                    Členovia komisie podľa schválenia VV SsZK

 

Prezentácia:                12.01.2020 o 9:45

 

 

Poplatky: (za príslušné STV v zmysle platného finančného poriadku SsZK)

 • 2. kyu : 20 €
 • 1. kyu : 30 €
 • 1. Dan : 55 €
 • 2. Dan : 70 €
 • 3. Dan : 85 €
 • 4. Dan : 100 €
 • 5. Dan : 115 €
 • 6. Dan : 130 €
 • 7. Dan : 150 €

Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť prevodom na účet:

VÚB - IBAN: SK2602000000000036538312 (bližšie informácie o spôsobe platby u p. Pavlíkovej - 0905 220 711/ pavlikova.lucia@post.sk) alebo na mieste.

 

Podmienky účasti:

 • uchádzač musí byť riadnym členom SZK s platným preukazom (potvrdené staré STV,...)
 • vyplnenie záväznej do 5.1.2020 !!!

Prihlášky:

Skúšky sa budú konať, len ak bude počet prihlásených minimálne 10 osôb. Aktuálny počet prihlásených môžete zistiť e-mailom na mojmail1@gmail.com /Ľubomír Striežovský/.

 

 Pozvánka