Trénersko-metodická komisia

Predseda komisie: M. Sližik - predseda komisie

  • PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.     

              dipl. tréner I. triedy, KTVŠ FHV UMB

              Banská Bystrica

              tmk.karate@gmail.com

              Tel.: 00421-48-446750600421-48-4467506

 

Členovia komisie:

  • Mgr. Peter Macko, PhD.

dipl. tréner I. triedy, FTVŠ UK Bratislava

macko@karate.sk

  • Jozef Poliak

dipl. tréner I. triedy, CMK Banská Bystrica

chata@chataslovenka.sk

Externí odborní konzultanti TMK:

  • doc. Mgr. Erika Zemková, PhD. - dipl. tréner I. triedy (FTVŠ UK Bratislava)
  • Ing. Ján Longa - dipl. tréner I. triedy (TJ Rapid Bratislava)
  • prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. - špec. úpoly (KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica)
  • PaedDr. Martin Pupiš, PhD. - predseda Slovenskej asociácie kondičných trénerov

 

Dôležité dokumenty komisie:

 

Zoznam trénerov SZK 2014 !!! NOVÉ !!!

 

Register športových odborníkov

 

Ankety TMK SZK:

 

Registrácia trénerov SZK všetkých tried a stupňov:

 

Online registrácia

Dôležité dokumenty komisie: