KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GRAND PRIX Žilina

GRAND PRIX Žilina 2010

Výsledky:

 

 

 Poradie pretekárov GP

 Pohár klubov GP

 Pohár SsZK

 Štatistika účasti


Propozície:

Dátum konania:      nedeľa 28. marca 2010
Miesto konania :     Žilina, Športové gymnázium,

                                    Rosínska cesta 4,

                                    http://sportgymza.edupage.org/
Usporiadateľ :         Klub karate Žilina (www.karateza.sk)
Hlavný rozhodca :   deleguje usporiadateľ
Rozhodcovia :          deleguje usporiadateľ, rozhodcovia z

                                    ostatných regiónov sú vítaní
Štartovné :               7 € za jednotlivca v jednej kategórii,

                                    10 € v dvoch kategóriách

 

Časový rozvrh :

8.45 - 9.30 prezentácia kata všetky kategórie
9.45 - 10.45 prezentácia kumite všetky kategórie
10:00 - 12:00 začiatok súťaže kata
12:00 - 12:30 slávnostný nástup
13:00 začiatok súťaže kumite

 

Ceny: 1.miesto - pohár, medaila, diplom
2. - 2. x 3. miesto medaila a diplom
Pohár - Pohár klubov (najúspešnejší klub GP)

 

 Grand Prix Žilina 2010 _sk

 

 Grand Prix Žilina 2010 _en