KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml. dorastencov - 2. kolo

                Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

                                     SLOVENSKOM POHÁRI
                        DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
                                                 2. kolo

 

Dátum:                     6.marca 2011 (Nedeľa)
Miesto konania:        Komárno, Športová hala, ul.Športová

Usporiadateľ:           ABC Komárno
                                 Peter Maťa
                                 mob.:0905/354041,
                                 email: petermata@zoznam.sk

Organizátor:             SZK
Štartovné:                7,- € za pretekára

 

Propozície turnaja

Poradie pretekárov_Nové!!!

Medailová štatistika

Štatistika účasti

Rebríček pretekárov po II. kole SP_Nové!!!


Nominácia rozhodcov:

 

Hl. rozhodca: P.Baďura

NHR.:            J.Valenta

KZP:               J.Valenta, F.Kačík, V.Jankó, M.Hajdák, M.Cisár, Peter Tuleja

 

Rozhodcovia:

ZsZK:            O.Cítenyi, M.Barányi, I.Zilizi, I.Samu, T.Kiss, Z.Balázs, M.Tóth

VÚKABU:       L.Blicha, E.Petrvalský L.Konrád, S.Šimko, J.Machala

AKB:              B.Zubričaňák, J.Kršák, J.Stefanides, M.Blažek,

SsZK:            J.Nemček, M.Slížik, A.Bunjatov, J.Cisárik, R.Černák, P.Zbiňovský

BÚK:              Peter Tuleja, J.Plachký, V.Polgár.

TÚKA:           J.Kopnický, M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman,

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn. Adidas, Tokaido),resp. Kaze.
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk