KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

31th GRAND PRIX SLOVAKIA 2011

                 Slovenský zväz karate Vás srdečne pozýva na medzinárodný turnaj

                                  31. ROČNÍK VEĽKEJ CENY SLOVENSKA
               Stredoeurópska liga karate pre kategórie kadetov, juniorov a seniorov


Dátum turnaja:         10. apríl 2011 (Nedeľa)
Miesto konania:         Bratislava, Športová hala Pasienky
                                  Trnavská cesta

 

Turnaja sa oficiálne zúčastnilo 549 pretekárov z 12 krajín (účasť 93 klubov).

 

Propozície turnaja_Veľká cena Slovenska 2011

Bulletin_Grand Prix Slovakia 2011

 

VYSIELACIE ČASY ZÁZNAMOV & REPORTÁŽE:

(mediálnu podporu turnaja zabezpečil V. Polúch)

 

TA3, relácia SPORT, nedeľa 10.4.2011 od 22.30 hod. - premiéra
STV1, Góly-Body-Sekundy, pondelok 11.4.2011 od 16:15 hod. - premiéra
STV1, Góly-Body-Sekundy, pondelok 11.4.2011 od 22:03 hod. - repríza
STV3, Góly-Body-Sekundy, pondelok 11.4.2011 od 21:55 hod. - repríza

 

Poradie pretekárov / Results_NEW with 5th and 7th palce

Medailová štatistika / Medal table

Štatistika účasti / Participation

 

Pravidlá:                    WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta

Rozhodcovia:            Rozhodcovia s WKF & EKF s najvyššou

                                  národnou licenciou sú vítaní

Štartovné:                15 € za kategóriu
                                 20 € za dvojitý štart
                                 30 € za družstvo

Uzávierka:                súpisky treba zaslať najneskôr do 4. apríla 2011

 

Nominácia rozhodcov na VC Slovenska - Delegation of referees for GP Slovakia


HR:     P.Baďura

NHR.  J.Valenta

KZP:   J.Valenta, M.Cisár, V.Jankó, J.Cséri, F.Kačík, M.Beca, I Bácskai

 

Rozhodcovia

ZsZK:        M.Hajdák, O.Cítenyi, T.Kiss, I.Zilizi

VÚKABU:   E.Petrvalský, L.Blicha, S.Šimko, J.Machala

BÚK:         Pavol + Peter Tuleja, V.Polgár,

AKB:         J.Kršák, J.Štefanides, M.Blažek

TÚKA:       F.Vorobeľ, M.Košala, J.Kopnický, P.Lechman,

SsZK:        J.Cisárik, J.Nemček, R.Černák, A.Bunjatov,

 

Prezentácia rozhodcov:  o 8.30 hod. v ŠH Pasienky, Bratislava

Začiatok súťaže:             9.00 hod

 

Pozvaní zahraniční rozhodcovia:

 

Invited international referees:

Slovinsko:    Z.Miklavc, A.Cafuta, M.Kutnjak, P.Debenak, R.Žibrat všetci EKF-WKF

Poľsko:        R.Powrožnik, P.Wišniewski, obaja EKF, Izabela Zakowicz, K.Buczkowski, P.Poltorzecki - národní rozhodcovia

Chorvátsko: M. Berak, V.Derek, - EKF - WKF, D.Buric národný rozhodca

Česko:          M.Kubín, J.Pytlík, J.Nekola, EKF-WKF B.Pytlíková národná

Maďarsko:    T.Molnár, P.Turák, Z.Orbán, F.Kecskés, M.Falusi, M.Tausz - všetci EKF-WKF

Taliansko:     V.Sarappa -EKF

Macedónsko: Bobi Vojdinovsky - WKF

 

Referees breafing : At 8.30 in SH Pasienky

Start of tournament: At 9.00

 

 

Ubytovanie:             svoje požiadavky nahláste do 4. apríla 2011
                                 na adresu SZK: karate@karate.sk

Upozornenia:           Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej
                                 resp. červenej - homologizované WKF. V prípade
                                 iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný
                                 rozhodca súťaže.

Chrániče trupu, tzv. Body protectors sú pre kategóriu kadetov povinné, chrániče tváre, tzv. Face masks sú voliteľné.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Dvojitý štart je povolený iba v kategórii U21 - pretekári U21 môžu súčasne štartovať aj v kategórii seniorov.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk

 

Súťažné kategórie:

KUMITE JEDNOTLIVCI:                                          KATA JEDNOTLIVCI:

Váhové kategórie SENIORI (od 18 rokov):            Kategórie SENIORI (od 16 r.) :
Muži -60, -67, -75, -84, +84 kg                             Muži
Ženy -50, -55, -61, 68, +68 kg                             Ženy

Váhové kategórie U21 (18-20 roční):                     Kategórie U21 (18-20 roční):
Muži -68, -78, +78 kg                                            Muži
Ženy -53, -60, +60 kg                                           Ženy

 

Váhové kategórie JUNIORI (16-17 roční):             Kategórie JUNIORI (16-17 r.):
Muži -55, -61, -68, -76, +76 kg                             Muži
Ženy -48, -53, -59, +59 kg                                   Ženy

 

Váhové kategórie KADETI (14-15 roční):               Kategórie KADETI (14-15 r.):
Muži -52, -57, -63, -70, +70 kg                             Muži
Ženy -47, -54, +54 kg                                           Ženy

 

KUMITE TEAM:                                                       KATA TEAM:

Kategórie SENIORI (od 18 rokov):                        Kategórie SENIORI (od 16 r.):
Muži (3+1)                                                             Muži
Ženy (3+1)                                                            Ženy

Kategórie JUNIORI (16-17 roční):                         Kategórie JUNIORI (14-17 r.):
Muži (3+1)                                                             Muži
Ženy (3+1)                                                            Ženy

 

PROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie  -  jednotlivci&družstvá
08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite -  jednotlivci&družstvá
09.00 - 11.00 Kata U21, Juniori, Kadeti, Seniori - jednotlivci&družstvá
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
11.30              Kumite U21, Juniori, Kadeti, Seniori -  jednotlivci&družstvá