KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska seniorov

             Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

    MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2011

                                     S E N I O R O V

 

Dátum:                  19. marec 2011

Miesto konania:     Trenčín Športová hala na ostrove
                              Športové centrum Ostrov 363
                              91105 Zamarovce

                              http://sportoviska.zoznam.sk/


Usporiadateľ:        KK EUROPA
                              Branislva Zubričanák
                              Tel.: 0902/911162
                             Email: branislav@zubricanak.sk

 

Organizátor:         SZK

Štartovné:            10,00 € za pretekára

 

Poradie pretekárov

Medailová štatistika

Štatistika účasti

Propozície turnaja

Štartovná listina na M-SR Nová_aktualizovaná!!! (15.3.2011)


Nominácia rozhodcov:
Hl. rozhodca:     P.Baďura

NHR. :               J.Valenta

KZP:                   J.Valenta, V.Jankó, F.Kačík

 

Rozhodcovia:

ZsZK:            M.Hajdák, O.Cítenyi, T.Kiss

VÚKABU:       I.Bácskai, M.Beca, S.Šimko

SsZK:            J.Nemček, J.Cisárik, R.Černák

BÚK:             Pavol Tuleja, J.Palachký, V.Polgár

AKB:             J.Kršák, J.Štefanides, M.Cisár

TÚKA:           F.Vorobeľ, J.Kopnický, M. Košala

 

Začiatok súťaže: o 10.00 hod.

Prezentácia rozhodcov: o 09.30 hod.

 

 

Program prezentácie:
09.15 - 09.50 hod. KATA ženy, muži
10.15 - 11.00 hod. KUMITE ženy, muži

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.00 hod. - Slávnostné otvorenie, vyhlásenie výsledkov kata
11.30 hod. - KUMITE muži, ženy

Systém súťaže:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. V kata aj v kumite s repasážou.
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Ostaršenie je povolené - nie je však povolený dvojitý štart v dvoch vekových kategóriách.
Štart na základe štartovnej listiny.Štartovná listina bude zostavená z 1.kola SP seniorov.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

V kata môžu štartovať pretekári od 16.roku veku.
V kumite je možné ostaršenie maximálne o 1 rok. Ostaršenie treba dokladovať na súťaži.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

UPOZORNENIE:

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn. Adidas, Tokaido) príp. KAZE.
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk