KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska detí, žiakov a ml. dorastencov

                    Slovenský zväz karate Vás pozýva na

                   MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                         DETÍ, MLÁDEŽE a ML.DORASTU

 

Dátum:                21. mája 2011 (sobota)
Miesto konania:     SPIŠSKÁ NOVÁ VES

                          Mestská športová hala,

                          Za Hornádom 15

Usporiadateľ:        KK IGLOW Spišská Nová Ves
                          Mgr. Jaroslav Javorský
                          Mob.:0903/601 117
                          E-mail: omnis@centrum.sk

Organizátor:       SZK
Štartovné:          10,- € za pretekára

 

Propozície turnaja

 

Poradie pretekárov

 Medailová štatistika

 Štatistika účasti

 

 

INFORMÁCIE PRE TRÉNEROV:

Každý tréner pri prezentácii svojich pretekárov obdrží oficiálnu kartičku kauča, na základe ktorej mu bude umožnený vstup do priestorov zápasísk.

Podmienky udelenia visačky "COACH":

1) platný preukaz SZK (nalepená známka 2011)

2) minimálny stupeň technickej vyspelosti - 4. kyu

3) v preukaze SZK riadne zapísaná platná trénerská kvalifikácia:

    - minimálne III. trénerská trieda, alebo 1. kvalifikačný stupeň

    (resp.platná "online" registrácia v elektornickej databáze trénerov SZK s doložením všetkých potrebných dokumnetov o dosiahnutej kvalifikácii!)

 

Systém súťaže:
Štart na základe štartovnej listiny:

Štartová listina na M-SR - KOMPLET_aktualizácia 16.5.2011

Víťazi SP a celkový rebríček 2010-2011

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE: !!!POZOR!!!
1. Pre všetky kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. „body protector"!
2. Do priestorov zápasísk BUDÚ MAŤ POVOLENÝ VSTUP IBA OSOBY
S VISAČKOU KAUČA, ktorú na základe platného preukazu SZK s náležitou
kvalifikáciou obdržia pri prezentácii pretekárov!

 

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn.Adidas, Tokaido), resp. značky KAZE.
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk

 

PONUKY UBYTOVANIA v SNV:

Hotel Metropol - www.hotel-metropol.sk , 0904777630

recepcia@hotel-metropol.sk
Hotel Preveza - www.hotel-preveza.sk , 053-4166315

recepcia@hotel-preveza.sk
Hotel Čingov - www.hotelcingov.sk , 053-4433663

hotelcingov@hotelcingov.sk
Hotel Trio - www.hoteltrio.sk , 0905277381

hoteltrio@hoteltrio.sk
Hotel Flóra - www.hotelfloraslovenskyraj.sk , 053-4491129

flora.cingov@gmail.com
Ubytovňa Limba - www.slovenskyraj.sk/limba.html , 053-4414203

limba@centrum.sk
Penzion Lesnica - 053-4491518

lesnica@stonline.sk

 

Fotogaléria