KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

15. ročník Európskeho pohára mládeže

        Slovenský zväz karate Vám srdečne ďakuje

               za účasť na medzinárodnom turnaji

          15. ROČNÍK EURÓPSKEHO POHÁRA MLÁDEŽE

 

Turnaja sa zúčastnilo celkovo 549 pretekárov zo 76 klubov.

 

Dátum turnaja:      11. jún 2011 (Sobota) o 9:00 hod
Miesto konania:     Bratislava, Športová hala Pasienky
                               Trnavská cesta

 

Výsledky / Results:

Poradie pretekárov / Results

Medailová štatistika / Medal table

Štatistika účasti / Participation

 

Pravidlá:               WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta

Rozhodcovia:        Nominovaní Komisiou rozhodcov SZK

Štartovné:            15 € za kategóriu (kata alebo kumite)
                             20 € za dvojitý štart (kata aj kumite)

 

Propozície turnaja_svk verzia

Bulletin_eng version

 

Donominácia rozhodcov:

 

Hl. rozhodca: P.Baďura
NHR. J.Valenta
KZP: J.Valenta, J.Cséri, V.Jankó, M.Cisár, F.Kačík, M.Beca, I.Bácskai

 

Rozhodcovia:
ZsZK: M.Hajdák, I.Zilizi, O.Cítenyi, M.Barányi, T.Kiss, I.Samu, Z.Balázs, M.Toth
VÚKABU: L.Konrád, J.Machala, J.Drobňák, E.Petrvalský, S.Šimko, L.Brenvasser
SsZK: P.Zbiňovský, J.Cisárik, M.Slížik, J.Nemček, R.Černák, V.Semaníková
BÚK: V.Polgár, J.Plachký, Pav.Tuleja, Pet.Tuleja
AKB: J.Kršák, M.Blažek,
TÚKA: J.Kopnický, F.Vorobeľ, P.Lechman, M.Košala


Prezentácia rozhodcov o 8.30 v ŠH Pasienky

 

Ospravedlnení: V.Polgár, P.Zbiňovský, M.Barányi, Pavol Tuleja,


Donominovaní: E.Baďura, M.SklenárUzávierka: súpisky treba zaslať najneskôr do 5. júna 2011

Ubytovanie: svoje požiadavky nahláste do 5. júna 2011
                  na adresu SZK: karate@karate.sk


Systém súťaže: pravidlá WKF s doplnkami Organizačnej komisie SZK


Šitei kata:

od 5 do 9 rokov len tokui kata, pretekár počas súťaže musí vykonať min. 2 kata
od 10 do 11 rokov Gekisai Dai 1 - 2, Hean (Pinan) Shodan, Nidan, Sandan,Yondan
od 12 do 13 rokov môže cvičiť žiacke kata ako 10-11 roční alebo kata WKF
od 14 rokov starší - kata z oficiálneho zoznamu WKF

Tokui kata:

v kategóriách 14 roční a starší môžu cvičiť kata len z oficálneho zoznamu kata WKF


Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.skPROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie
08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie
09.00 - 11.00 Kata - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
11.30            Kumite - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.