KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Fotogaléria z M-SR U21, juniorov, dorastencov, ml. dorastencov (jednotlivcov a družstiev) 2017 - 1. časť

Prinášame Vám fotogalériu z M-SR U21, juniorov, dorastencov, ml. dorastencov (jednotlivcov a družstiev) 2017, ktoré sa uskutočnili 2. decembra  2017 v Trnave.

Fotogaléria