Dokumenty

Príloha č.2 Účtovná závierka SZK 2016

Príloha č.2 Účtovná závierka SZK 2017

Výročná správa SZK za rok_2016 ver.2 doplnená

Výročná správa SZK za rok_2017 ver.2 doplnená

Výročná správa SZK za rok 2016

Výročná správa SZK za rok 2017

Správa auditora za rok 2016

Správa auditora za rok 2017

Register účtovných závierok

Doklad o podaní VS 2017

 

Správa volebnej komisie SZK 24.6.2017

Zápisnica - Volebná Konferencia SZK 24.6.2017

Dodatok č.2 k Stanovám SZK 2017

Stanovy SZK - platné od 24.6.2017

Stanovy SZK - 25.6.2016

STANOVY SZK platné od 11.3.2017

Zápisnica z konferencie SZK - 25.6.2016 v Moštenici

Zápisnica - Mimoriadna Konferencia SZK, 11.03.2017, B. Bystrica

Zápisnica - Konferencia SZK dňa 23.06.2018

Prezenčná listina - Konferencia SZK 23.06.2018

Stanovy WKF - SK

Stanovy WKF - ENG

Zákon o športe

Stanovy WKF 2021- SK

Stanovy WKF 2021- ENG

Zoznam členov najvyššieho orgánu SZK

Výročná správa SZK za rok_2018

Zápisnica z Konferencie SZK dňa 20.06.2021 - Bratislava

Výročná správa o činnosti kontrolóra SZK za rok 2018

Zápisnica Konferencia SZK, dňa 23.06.2019 - Moštenica

Zápisnica VV 3.5.2022

Zápisnica VV, 8.1.2022

Zápisnica VV 23.06.2019

Zápisnica VV 24.08.2019

Zápisnica VV, 4.01.2019

Zápisnica VV, 21.05.2019

ZápisnicaVV, 15.03.2019

Zápisnica VV, 04.01.2020

Zápisnica VV 6.11.2019

Zápisnica z riadnej Konferencie SZK dňa 26.06.2020

Stanovy SZK - platné od 31.08.2021

Zoznam členov najvyššieho orgánu