Rozhodcovská komisia

Predseda komisie:

Členovia komisie:

  • Ing. Imrich Bácskai
  • Peter Baďura ml.
  • Mgr. Miroslav Cisár
  • Ing. Ondrej Cítenyi
  • Vojtech Jankó
  • František Vorobeľ

 

 

Výzva pre rozhodcov

Predseda RK vyzýva všetkých rozhodcov zaradených v zbore rozhodcov SZK, aby potvrdili svoju účasť na rozhodovaní v súťažnej sezóne 2016-2017 na e-mailovú adresu: predsedark@gmail.com

Zároveň prosíme všetkých regionálnych a nových rozhodcov, ktorí majú záujem rozhodovať na súťažiach organizovaných SZK, aby sa prihlásili s uvedením všetkých osobných údajov a rozhodcovských tried u predsedu RK Martina Becu, mailom: predsedark@gmail.com

 

 

 

 

Dokumenty činnosti komisie: