Rozhodcovská komisia

Predseda komisie:

Členovia komisie:

  • Ing. Ondrej Cíitenyi - tajomník komisie
  • Peter Baďura ml.
  • Mgr. Miroslav Cisár
  • Ing. Peter Bozogáň
  • František Vorobeľ

Koncepcia rozdelenia čiností komisie rozhodcov: Rozdelenie do 3 sekcií

 

 

Dokumenty činnosti komisie: