Kontrolno-revízna komisia

Kontrolór SZK a predseda Kontrolno-revíznej komisie SZK:

  • Ing. Jozef Cisárik

Členovia komisie:

  • Ing. Roman Konrád
  • Ladislav Konrád

Výročná správa kontrolóra SZK za rok 2016