Komisia štátnej reprezentácie

Predseda komisie: 

Členovia komisie:

  • Jozef Poliak
  • Július Valenta
  • Kristína Macková
  • Jaroslav Javorský

Tajomník komisie:

  • Peter Macko

 

Dokumenty činnosti komisie:

 

Doplnené - Nominačné kritéria pre r. 2022

 

Štatút reprezentanta SZK (od r. 2019)

 

Zoznam širšej reprezentácie na r. 2021

 

Štatút_komisie_štátnej_reprezentácie_SZK

 

 

Výsledky testovania reprezentantov KATA 8/2018