Kontrolno-revízna komisia

Kontrolór SZK a predseda Kontrolno-revíznej komisie SZK:

  • Ing. Jozef Cisárik

Členovia komisie:

  • Ing. Roman Konrád
  • Ladislav Konrád

 

  Kontrolór športovej organizácie

 

  Výročná správa o činnosti kontrolóra  SZK za rok 2018

 

  Výročná správa o činnosti kontrolóra  SZK za rok 2017

 

  Výročná správa kontrolóra SZK za rok 2016