Športovo-technická komisia

Poverený vedením:

Členovia komisie:

Dokumenty Komisie ŠTK:

 

Schválené prestupy: