KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Reprezentačné sústredenie kadetov, juniorov, U21

Reprezentačné sústredenie kadetov, juniorov, U21

(6. - 8.8.2021)

 

Dňa 06. - 08. augusta 2021 (PIATOK až NEDEĽA) sa v Sport Resort Slovenka, v Moštenici (pri Banskej Bystrici) uskutoční SÚSTREDENIE reprezentácie kadetov, juniorov a U21 pred Majstrovstvami Európy kadetov, juniorov, U21 v Tampere/Fínsko (20.-22.8.2021).


Zraz reprezentantov (KATA a KUMITE):

06.08.2021 (PIATOK) o 17:00 hod. v Sport Resort Slovenka - Moštenica.

 

Každý z účastníkov reprezentačného sústredenie sa musí pri príchode preukázať trénerom:

 

negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 24 hodín od doručenia výsledku.

 

Výnimky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 (pred nie viac ako 180 dňami) a plne zaočkované, pričom za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba:

 

a) ktorá je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
b) ktorá je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
c) ktorá je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo


d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

- v prípade skutočností podľa bodov a) až d) je potrebné predloženie príslušného dokladu a zaslanie dokladu vopred mailom na office@karate.sk do 3.8.2021 (UTOROK).

 

Pretekári, tréneri, členovia realizačného tímu, ktorí sa preukážu výnimkou (očkovaní, prekonaní COVID) budú 6.8.2021 pri nástupe na reprezentačné sústredenie testovaní Antigénovým testom pred vstupom do areálu Sport Resort Slovenka.

 

Každý z účastníkov reprezentačného sústredenia musí pri príchode odovzdať trénerom:

 

 VYHLÁSENIE_O_BEZINFEKČNOSTI

 VYHLÁSENIE_O_BEZINFEKČNOSTI_Zákonný_zástupca

- preukázať sa modrým SZK preukazom s platnou lekárskou priehliadkou

- preukázať sa preukazom poistenca.

 

Účastnícky poplatok je 40 €, zahŕňa ubytovanie a stravu (plnú penziu), ktorú treba zaplatiť na reprezentačnom sústredení.

Účastnícky poplatok je nemenný (aj v prípade ak bude niekto menej ako 2 noci na reprez. sústredení).

 

1.) Reprezentanti, ktorí potrebujú bezlepkovú stravu, sa treba písomne nahlásiť na mail: office@karate.sk
2.) Na sústredenie si treba priniesť kimono a všetky povinné chrániče (rúk, nôh, body-protector, hrudný chránič-dievčatá, chránič na zuby).


Ukončenie reprezentačného sústredenia (KATA a KUMITE): 08.08.2021 (NEDEĽA) na obed.

 

!!! Nominovaní reprezentanti musia PÍSOMNE potvrdiť svoju účasť najneskôr do 03.08.2021 (UTOROK) na mail: office@karate.sk. !!!

 

 

Nominácia reprezentantov:

 

kata kadetky:

Mišejová S. (ŠŠK Prievidza)

 

kata juniorky:

Školníková V. (Budokan ZV)


kata U21 staršie juniorky:

Čukanová M. (Rapid BA)


kata kadeti:

Muller J. (Kachi NR)


kata juniori:

Hrčka R. (ŠŠK BA)


kata U21 starší juniori:

Szolár P. (Budokan ZV)

 

kata team kadetky-juniorky:

Bruňanská K. - Líšková L. -Mišejová S. (ŠŠK Prievidza)

 

kata team kadeti-juniori:

Hrčka R. - Rebro M. - Šlehofer R. (ŠŠK BA)

 

kumite kadetky:

-47 kg: Jalowiczorová V. (Junior Prešov)

-54 kg: Jeseničová N. (Tornado NR)

+54 kg: Polónyová B. (CMK BB)

 

kumite kadeti:

-52 kg: Ivančík O. (Slovšport TT)

-57 kg: Sečkár Š. (MŠK Žiar n/Hronom)

-63 kg: Pirčák V. (KKK KE)

-70 kg: Kováč S. (Triumph Šurany)

+70 kg: Turaz L. (Farmex NR)

 

kumite juniorky:

-48 kg: Kvasnicová N. (Tornado NR)
-53 kg: Vlasáková A. (Ekonóm TN)

-59 kg: Helferová V. (Farmex NR)

+59 kg: Váczy A. (UPJŠ KE)

 

kumite juniori:

-55 kg: Čiaky M. (CMK BB)

-61 kg: Maňko J. (CMK BB)

-68 kg: Masaryk S. (ŠŠK BA)

-76 kg: Poliak J. (CMK BB)

+76 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA)


kumite U21 staršie juniorky:

-50 kg: Šimčíková K. (Katsudo Sabinov)

-55 kg: Bogárová D. (ŠŠK BA)

-61 kg: Zimnikovalová Z. (Iglow SNV)

-68 kg: Krivdová S. (Iglow SNV)

+68 kg: Bakayová Z. (Imperium NR)

 

kumite U21 starší juniori:

-60 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA)

-67 kg: Maroši D. (ŠŠK BA)

-75 kg: Štetina J. (Spartak Myjava)

-84 kg: Janovčík M. (Iglow SNV)

+84 kg: Kósa T. (Farmex NR)