KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár juniorov & kadetov - 2. kolo

       Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

            SLOVENSKOM POHÁRI KADETOV A JUNIOROV
                                            2. kolo

 

 

Dátum:               19. november 2011 (Sobota)

 

Miesto konania:  Košice, Športová hala SOU železničné

                           Palackého 14

Usporiadateľ:     VUKABU - Július Valenta

tel.:                     0905/753524
E-mail:                 jvalenta@sk.uss.com

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Medailová štatistika

 

Propozície turnaja_Košice

 

Organizátor:       SZK

Štartovné:         10,- € za pretekára


Donominácia rozhodcov:

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

Hl. rozhodca:         P.Baďura
NHR.                      J.Valenta
KZP:                       J.Valenta, F.Kačík, J.Cséri, V.Jankó

 

Rozhodcovia:
ZsZK: O.Cítenyi, E.Baďura, M.Hajdák, Z.Balázs, I.Zilizi, M.Toth
VÚKABU: M.Beca, L.Blicha, L.Konrád, S.Šimko, E.Petrvalský, J.Machala
AKB: D.Čierna, J.Kršák, J.Stefanides,
SsZK: J.Nemček, M.Slížik, J.Cisárik, R.Černák, A.Bunjatov, M.Radúch
BÚK: Pavol a Peter Tuleja, V.Polgár, J.Plachký
TÚKA: M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman,

 

Ospravedlnení: V.Polgár, Palo Tuleja.

Donominovaní: Vilman Tomáš, Bozogáň Peter ml.

 

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky


Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk