KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

26. Pohár SNP & SP seniorov - 1. kolo

              Slovenský zväz karate, SAUŠ, Stredoslovenský zväz karate,

Mesto Banská Bystrica, CMK Banská Bystrica, KK ŠK UMB Banská Bystrica

                                               Vám ďakujú za účasť

 

                             26. POHÁR SNP V KARATE ´2011
                                                          &
                     Slovenský pohár seniorov SZK
- 1. koloDÁTUM:        5. november 2011
MIESTO:       BANSKÁ BYSTRICA - športová hala FHV UMB
                     ul.Tajovského 40

 

Poradie pretekárov

Medailová štatistika

Štatistika účasti

 

POZOR!!!

Preseda Komisie rozhodcov upozorňuje kluby a ich pretekárov, že súťaže v kumite sa rozhodovali podľa nových pravidiel WKF!!! Všetky informácie o zmenách v pravidlách rozhodovania nájdete na: http://www.karate.sk/108/rozhodcovska-komisia

 

Propozície turnaja_Banská Bystrica

Prihláška na turnaj

 

Nominácia rozhodcov:
Hl. rozhodca:   P.Baďura
NHR:                J.Valenta
KZP:                 F.Kačík, V.Jankó


Rozhodcovia:
ZsZK: M.Hajdák, O.Cítenyi, E.Baďura, J.Cséri
SsZK: J.Cisárik, J.Nemček, A.Bunjatov, R.Černák
VÚKABU: J.Machala, M.Beca, I.Bácskai, L.Blicha
BÚK: V.Polgár, Peter + Pavol Tuleja, J.Plachký
AKB: M.Cisár, J.Kršák, J.Štefanides
TAÚKA: P.Lechman, M.Košala, F.Vorobeľ, J.Kopnický

Prezentácia rozhodcov o 13.30 hod.

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
1. Kata mužov (vek od 16 rokov).
2. Kata žien (vek od 16 rokov).
3. Kumite mužov -60, -67, -75, -84, +84 kg (vek od 18 rokov).
4. Kumite žien -50, -55, -61, -68, +68 kg (vek od 18 rokov).


PRAVIDLÁ A PODMIENKY:
Turnaj pre členov EKF a WKF. Pravidlá rozhodovania WKF. Doplnky
propozícii Slovenského pohára seniorov SZK.

 

HLAVNÝ ROZHODCA:  Peter Baďura
ROZHODCOVIA:          Nominuje Slovenský zväz karate.
PREZENTÁCIA:            V sobotu 5.11.2011 od 11:30 do 12:30 hod.

                                     v športovej hale FHV UMB.
CENY:                          1., 2., 2 x 3.miesta = medaila, diplom
ŠTARTOVNÉ:               10 €

 

UBYTOVANIE:              Individuálna rezervácia ubytovania v hoteloch

PRIHLÁŠKY:                 Odoslať do 2.11.2011
                                    e-mail: peter.zbinovsky@umb.sk

Informácie:

Jozef Poliak +421-905203347, e-mail: chata@chataslovenka.sk
Dr. Peter Zbiňovsky +421-905271808, e-mail: peter.zbinovsky@umb.sk

P R O G R A M
11.30 - 12.30 Registrácia pretekárov.
13.00 - Slávnostný nástup pre otvorenie turnaja.
13.15 - Súťaže v kata eliminácie, semifinále, finále.
Súťaže v kumite mužov a žien v elimináciách, semifinále, finále
17.00 - 18.00 Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie medailistov