KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska juniorov a kadetov 2011

          Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

              MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                          KADETOV A JUNIOROV 2011


Dátum:               3. december 2011 (Sobota)

Miesto konania:  TRNAVA, MESTSKÁ športová hala

                           Rybníkova 15

Usporiadateľ:     Slovšport Trnava
                           Renáta Gašparovičová
                           tel.: 0905/440277
                           E-mail: gasparovicova@karateslovsport.sk

Organizátor:       SZK

Štartovné:          15,- € za pretekára

 

Výsledky Majstrovstiev Slovenska juniorov a kadetov 2011:

Poradie pretekárov

Medailová štatistika

Štatistika účasti


Výsledky Vianočného turnaja v karate 2011 :

1. miesto: SLOVENSKO - reprezentácia

2. miesto: SLOVŠPORT Trnava

3. miesto: MAĎARSKO

3. miesto: SRBSKO


 

Propozície turnaja_M-SR Trnava J&K 2011

Štartová listina na M-SR J&K 2011 (komplet)

Výsledková listina SP J&K 2011


Postupy za všetky regiónalne zväzy prosím zasielajte na e-mail: lsetnicky@zoznam.sk alebo setnicky@elnet.sk


Do-nominácia rozhodcov:

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

Hl. rozhodca: P.Baďura

NHR:              J.Valenta

MZ:                J.Valenta, M.Hajdák, F.Kačík, M. Beca, V.Jankó

 

Rozhodcovia:
ZsZK:              O.Cítenyi, E.Baďura, Z.Balázs, J.Cséri, M.Tóth
VÚKABU:         L.Blicha, M.Beca, S.Šimko, E.Petrvalský, J.Machala
AKB:               J.Kršák, J.Štefanides
SsZK:              A.Bunjatov, J.Nemček, M.Slížik, J.Cisárik, R.Černák, V.Semaníková
BÚK:               Pavol a Peter Tuleja, V.Polgár, J.Plachký
TÚKA:             M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman

 

Ospravedlnení: I.Bácskai, A.Bunjatov, M.Slížik
Donominovaní: M.Radúch, T.Vilman, P.Bozogáň ml.

 

 

Program prezentácie:

08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.
Štart na základe štartovnej listiny.

 

Ubytovanie: (príp. info u usporiadateľa)

Hotel INKA Clementisova 13, Trnava 033-5905111


UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk