KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Wasquehal Karaté Open 2012

Dňa 22. januára 2012 sa vo francúzskom mestečku uskutočnil prestížny medzinárodný turnaj WASQUEHAL KARATÉ OPEN 2012. Pod vedením reprezentačných trénerov M. Ďuďáka a J. Kalčoka priniesla slovenská výprava vďaka Viktórii Semaníkovej (Farmex Nitra) zlatú medailu v kategórii kumite ženy -60 kg.

 

Kumite ženy -60 kg

1. miesto - Viktória SEMANÍKOVÁ (Farmex Nitra)

 

Za úspešnú reprezentáciu srdečne gratulujeme!

 

Výsledky turnaja spolu s fotogalériou nájdete na oficiálnej stránke turnaja:

http://www.karate-wasquehal.com/spip.php?article200

 

 

 

 

 

Slovenský zväz karate organizoval pod vedením reprezentačných trénerov Miroslava Ďuďáka a Jána Kalčoka výjazd reprezentácie v nasledovnom zložení:


KUMITE SENIOR MALE/FEMALE:

ženy -60 kg     

Lucia Kováčiková

Viktória Semaníková

 

muži -68 kg

Richard Dobrotka

 

muži -78 kg

Viktor Viskup

Adam Prešinský

 

muži +78 kg

Tomáš Pupkay

Filip Prešinský

 

Účasť nominovaných reprezentantov je POVINNÁ!

 

Bulletin turnaja

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Odchod na turnaj je dňa 20.01.2012 o 20:00 hod z Domu Športu v Bratislave (Junácka 9). Predpokladaný návrat z turnaja je v pondelok 23.01.2012 v poobedňajších hodinách pred Dom športu v Bratislave.

 

Účastnícky poplatok* je 80 €, zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu a štartovné. Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (22.01.2012) ako aj cestovné poistenie na dni 20.-23.01.2012.

 

Účasť treba písomne potvrdiť do 10.01.2012 predsedovi štátnej reprezentácie Mgr. Jaroslavovi Javorskému na e-mail: javorsky@karate.sk

 

Účastnícky poplatok v plnej výške treba uhradiť na účet SZK do 12.1.2012 a kópiu o úhrade zaslať Mgr. Jaroslavovi Javorskému na e-mail: javorsky@karate.sk
Bankové spojenie:   UniCredit Bank a.s, Bratislava
Číslo účtu:              6617210005/1111
Var. Symbol:           201201
Poznámka:              meno reprezentanta

 

V prípade svojej neúčasti treba bezodkladne kontaktovať telefonicky aj písomne predsedu štátnej reprezentácie Mgr. Jaroslava Javorského.
Kontakt: mobil 0903 601117 / e-mail: javorsky@karate.sk

 

*O prípadnom preplatení časti nákladov budeme bezodkladne informovať.