KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

DUTCH OPEN - Premier League 2012

V dňoch 9.-11. marca 2012 sa v holandskom mestečku Dordrecht uskutočnil prestížny turnaj DUTCH OPEN 2012, ktorý bol súčasťou celosvetovej WKF Premier League a súčasne bol zaradený v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov na Tenerife (ESP).

 

Turnaja sa celkovo zúčastnilo 491 reprezentantov zo 169 klubov. V celkovom hodnotení krajín sme sa umiestnili na 13. mieste. Najvyšší počet medailí získalo Francúzsko (4-3-6). Slovenská reprezentácia pod vedením Jaroslava Javorského a Petra Macka sa z turnaja vrátila s 3 medailami - (0-0-3) - viď fotogalériu . O tri cenné bronzy a jedno 4. - 7.- 9. miesto sa postarali :

- 3. miesto - Roman KUBOVIČ - kata seniori

72 štartujúcich z 24 krajín sveta

- 3. miesto - Lucia KOVÁČIKOVÁ - kumite ženy -50 kg

14 štartujúcich z 11 krajín sveta

- 3. miesto - Jana VOJTIKEVIČOVÁ - kumite ženy -55 kg

30 štartujúcich z 19 krajín sveta

- 4. miesto - Erika HRUŠECKÁ - kata ženy

57 štartujúcich z 21 krajín sveta

- 7. miesto - Filip PREŠINSKÝ - kumite +84 kg

36 štartujúcich z 20 krajín sveta

- 9. miesto - Tomáš PUPKAY - kumite -84 kg

51 štartujúcich z 22 krajín sveta

 

Za úspešnú reprezentáciu SZK gratulujeme!!!

 

Kompletné výsledky turnaja:

https://www.sportdata.org/karate/karate1/popup_main.php?popup_action=uploads&vernr=595


Priebežné bodové hodnotenie reprezentantov_ME Tenerife 2012

Kata seniori

Kata seniorky

Kumite seniori

Kumite seniorky

 

 

Bulletin turnaja

 

Nominácia reprezentantov_Dutch Open 2012

      Aktualizovaná 1.3.2012

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Odchod na turnaj je dňa 08.03.2012 (ŠTVRTOK)

  • 22:45 hod pri OD BILLA - sídlisko Klokočina v Nitre
  • 23:55 hod z Domu Športu v Bratislave (Junácka 9).

Predpokladaný návrat z turnaja je v pondelok 12.03.2012 v skorých ranných hodinách pred Dom športu v Bratislave a následne do Nitry.

 

Účastnícky poplatok je 105 €, zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu (HB - večeru&raňajky) na dva dni, štartovné. Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (10.-11.03.2012) ako aj cestovné poistenie na dni prepravy 08.-12.03.2012.

 

Všetci nominovaní reprezentanti MUSIA zaslať na e-mail mackova@karate.sk do 27.2.2012 priložený formulár na vystavenie WKF ID Card - Application form for ID Card, bez ktorého Vám nebude umožnená účasť na turnaji. Táto výzva sa netýka účastníkov Paris Open 2012.

 

Application Form for WKF ID Card

 

Účasť nominovaných reprezentantov je POVINNÁ! Účasť&váhovú kategóriu treba písomne potvrdiť do 24.02.2012 do 15:00!!! predsedovi štátnej reprezentácie Mgr. Jaroslavovi Javorskému na e-mail: javorsky@karate.sk

 

Účastnícky poplatok v plnej výške treba uhradiť na účet SZK do 27.2.2012 a kópiu o úhrade zaslať Mgr. Jaroslavovi Javorskému na e-mail: javorsky@karate.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s, Bratislava
Číslo účtu:           6617210005/1111
Var. Symbol:        201204
Poznámka:           meno reprezentanta

 

V prípade svojej neúčasti treba bezodkladne kontaktovať telefonicky aj písomne predsedu štátnej reprezentácie Mgr. Jaroslava Javorského.
Kontakt: mobil 0903 601117 / e-mail: javorsky@karate.sk

 

Fotogaléria