KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml. dorastencov - III. kolo

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

SLOVENSKOM POHÁRI
DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
3. kolo

 

Dátum:                  21.apríla 2012 (Sobota)
Miesto konania:    Športová hala AŠK Dukla Trenčín

                             M.R.Štefánika 16, Trenčín

Usporiadateľ:       Šk Real team Trenčín v spolupráci

                             s CVČ Trenčín Juh
                             Ján Plachký 0908222577
                             e-mail: realteam@zoznam.sk

 

Organizátor:         SZK
Štartovné:           10,- € za pretekára

 

Propozície turnaja_Trenčín 21.4.2012

 

Poradie pretekárov_III. kolo SP

Štatistika účasti_III. kolo SP

Štatistika umiestnení_III. kolo SP

Finálny rebríček pretekárov po III. kole SP

 

Štartová listina na M-SR detí a mládeže 2012

 

Štartová listina je zostavená z 3 kôl SP detí a mládeže a bude priebežne dopĺňaná o postupy z regiónov.

Postupy za jednotlivé regióny Vás žiadame zasielať v EXCEL formáte (.xls) na e-mail: lsetnicky@zoznam.sk alebo na setnicky@elnet.sk


Nominácia rozhodcov:

Hl. rozhodca: J.Valenta
NHR:             M.Cisár
KZP:              O.Cítenyi, M.Cisár, L.Konrád, Peter Tuleja, J.Cisárik

 

Rozhodcovia:
VUKABU: Bozogáň P.ml., J.Drobňák, E.Petrvalský, P.Kožák, J.Machala
AKB:       J.Kršák, J.Stefanides
ZsZK:     Z.Balázs, M.Hajdák, I.Samu, M.Tóth
SsZK:     A.Bunjatov, D.Čierna, J.Garabík, P.Paulíny, M.Radúch, M.Slížik, M.Sihelník
BÚK:       J.Plachký, Pavol Tuleja, J.Požgay, V.Polgár
TAUKA:   M.Košala, P.Lechman, T.Vilman, P.Hron, D.Vysopal

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci,
                            ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá,
                            ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.

 

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk