KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

15th Budapest open 2012

Komisia štátnej reprezetácie vopred informovala, že turnaj 15. ročník Budapest Open bol zaradený medzi prípravné turnaje na vrcholové podujatia pre celú širšiu reprezetáciu - od dorastencov až po seniorov. Účasť je sledovaná a body budú započítané do bodového rebríčka. Prihlásenie na turnaj, organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradil každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.

 

Oficiálna stránka turnaja:

http://www.budapest-open.hu

 

Oficiálne výsledky turnaja:

http://www.budapest-open.hu/?b=oldalak/eredmenyek