KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

27. Pohár SNP & SP seniorov - 1. kolo

27. POHÁR SNP V KARATE 2012 & Slovenský pohár seniorov SZK

1. kolo

 

DÁTUM:   6. októbra 2012

MIESTO:  BANSKÁ BYSTRICA - športová hala Štiavničky - Dukla ul.Hutná

 

Výsledky turnaja:

Poradie pretekárov

Štatistika umiestnení

Štatistika klubov

 

Priebežné bodové hodnotenie reprezentantov_MS Paríž 2012

Kata seniori

Kata seniorky

Kumite seniori

Kumite seniorky

 

Propozície turnaja_Banská Bystrica

 

Prihláška na turnaj


SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

1. Kumite družstiev mužov (5+2) - účasť len 4 pozvaných reprezentačných družstiev. (Príprava reprezentačného družstva Slovenska na Majstrovstvá sveta seniorov ´2012 v Paríži.)
2. Kumite družstiev žien (3+2) - účasť len 4 pozvaných reprezentačných družstiev. (Príprava reprezentačného družstva Slovenska na Majstrovstvá sveta seniorov ´2012 v Paríži.)
3. Kata mužov (vek od 16 rokov).
4. Kata žien (vek od 16 rokov).
5. Kumite mužov -60, -67, -75, -84, +84 kg (vek od 18 rokov).
6. Kumite žien -50, -55, -61, -68, +68 kg (vek od 18 rokov).


PRAVIDLÁ A PODMIENKY:

Turnaj pre členov EKF a WKF. Pravidlá rozhodovania WKF. Doplnky propozícii Slovenského pohára seniorov SZK. Zahraniční rozhodcovia sú vítaní.


HLAVNÝ ROZHODCA: Peter Baďura


ROZHODCOVIA:
Nominuje Slovenský zväz karate.

 

PREZENTÁCIA: V sobotu 6.10.2012 od 9.00 do 9.30 hod. v športovej hale Štiavničky - Dukla


CENY: 1. miesta = medaila, diplom + cena sponzora
2. miesta = medaila, diplom
2 x 3. miesta = medaila, diplom

ŠTARTOVNÉ: 10 €

 

UBYTOVANIE:

Individuálna rezervácia ubytovania v hoteloch:


Hotel DIXON**** ++421-48-4717800, http:// www.dixon.sk
(200 metrov od šport.haly)
Hotel LUX*** ++421-48-4144141-5, http:// www.hotellux.sk
Hotel ARCADE*** ++421-48-4302111, http:// www.arcade.sk
Hotel URPÍN*** ++421-48-4723511, http:// www.urpincity.sk
Hotel Národny dom* ++421-48-4123737, http://www.hotelnarodnydom.sk
Penzion Maják ++421-48-4231456, http:// www.penzionmajak.sk
Motel Milvar ++421-48-4138773, http:// www.milvar.sk

 

Ďalšie informácie na: http:// www.banskabystrica.sk alebo http:// www.bbb.sk

 

PRIHLÁŠKY: Odoslať do 28.9.2012 na adresu:

 

Karate klub ŠK Univerzita Mateja Bela (UMB)
Tajovského 40
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Slovensko

fax: ++421-48-4134447, e-mail: peter.zbinovsky@umb.sk

 

Informácie:
Jozef Poliak ++421-905203347, e-mail: pojozo@gmail.com
Dr. Peter Zbiňovsky ++421-905271808, e-mail: peter.zbinovsky@umb.sk

 

Informácie:
Mesto Banská Bystrica: http:// www.banskabystrica.sk http:// www.bbb.sk
Univerzita Mateja Bela,FHV: http:// www.fhv.umb.sk http:// www.umb.sk
Karate klub UMB: http:// www.sportklub.umb.sk
Karate klub CMK: http:// www.cmkbb.meu.zaznam.sk

Jozef Poliak Peter Zbiňovsky
predseda karate klubu CMK predseda karate klubu UMB
Banská Bystrica Banská Bystrica


P R O G R A M:

6.10.2012 Sobota

 

9.00 - 9.30 Registrácia pretekárov.
10.00 - Slávnostný nástup pre otvorenie turnaja.
10.15 - Súťaže v kata eliminácie a semifinále.
Súťaže v kumite mužov a žien v elimináciách a semifinále.
Súťaž družstiev v elimináciách.
17.00 - 19.00 FINÁLE - kata a kumite; družstvá kumite
a vyhlásenie výsledkov s dekorovaním medailistov.