KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, mládeže a ml. dorastu I. kolo

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

SLOVENSKOM POHÁRI
DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
1. kolo

 

 

Dátum:              16. február 2013 (sobota)
Miesto konania:   SABINOV , Športová hala, Komenského 40

Usporiadateľ:      KK Katsudo Sabinov

                        p. J.Semaník, 0918 563 455

                        e-mail: semanik@kkkatsudo.sk

Organizátor:        SZK

Štartovné:          11,- € za pretekára

 

 

Poradie pretekárov 1.SP detí, žiakov a ml. dorastu 16.2.2013 SABINOV

 Štatistika účasti 1.SP detí, žiakov a ml. dorastu 16.2.2013 SABINOV

 Štatistika umiestnení 1.SP detí, žiakov a ml. dorastu 16.2.2013 SABINOV

 

Propozície turnaja

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci, ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Nominácia rozhodcov:

Hl. rozhodca:   P.Baďura
NHR.              J.Valenta
KZP:               J.Valenta, J.Cséri, J.Cisárik, M.Cisár, Pavol Tuleja
Rozhodcovia:
ZsZK:       E.Baďura, M.Barányi, Z.Balázs, O.Cítenyi
VÚKABU:   J.Machala, P.Bozogáň ml., M.Pervalský, J.Dobňák, S.Šimko
AKB:         J.Kršák, P.Modranský
SsZK:        R.Černák, D.Čierna, M.Radúch, P.Paulíny
TÚKA:       F.Vorobeľ, M.Košala, P.Lechman, D.Vysopal, P.Hron
BÚKA:        Peter Tuleja, J.Plachký, V.Polgár


Všetci nominovaní musia potvrdiť účasť/neúčasť!!!!

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky


Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv.
BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.