KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár žiakov a ml. dorastu II.kolo

 Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na 

SLOVENSKOM POHÁRI
DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
2. kolo

 

VÝSLEDKY:

 

 Poradie pretekárov 2.SP detí, žiakov a ml. dorastu 10.3.2013 Komárno

 Štatistika účasti 2.SP detí, žiakov a ml. dorastu 10.3.2013 Komárno

 Štatistika umiestnení 2.SP detí, žiakov a ml. dorastu 10.3.2013 Komárno

 

 

Dátum:              10. marec 2013 (nedeľa)
Miesto konania:   Komárno, Športová hala, ul.Športová
Usporiadateľ:      ABC Komárno
                        Peter Maťa
                        mob.:0905/354041,
                        email: petermata@zoznam.sk
Organizátor:       SZK

Štartovné:         11,- € za pretekára

 

Propozície turnaja

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod.   KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci/-ky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk