KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

17.ročník Veľkej ceny mládeže/17th Grand Prix Slovakia of YOUTH 2013

Dňa 8.6.2013 sa v BRATISLAVE uskutočnil

17. ročník Veľkej ceny MLÁDEŽE / 17th Grand Prix Slovakia of YOUTH 2013

 

Dátum turnaja:  8. jún 2013 (Sobota)
Miesto konania: Bratislava, Športová hala Pasienky, Trnavská cesta

 

VÝSLEDKY/RESULTS

 

 Poradie pretekárov 17th Grand Prix Slovakia of YOUTH 8.6. 2013 

 Štatistika účasti 17th Grand Prix Slovakia of YOUTH 8.6.2013

 Štatistika umiestnení 17th Grand Prix Slovakia of YOUTH 8.6.2013

 

 

 

 

 

 

Propozície turnaja_svk verzia

Bulletin_eng version

 


Pravidlá: WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta

Rozhodcovia: Nominovaní Komisiou rozhodcov SZK

 

Nominácia rozhodcov

 

Štartovné: 15 € za kategóriu (kata alebo kumite)
                   20 € za dvojitý štart (kata aj kumite)


ONLINE registrácia: http://www.karate.sk/ do 5. júna 2013


  1. kliknite na ikonku "online registration"
  2. najskôr musíte zaregistrovať klub
  3. následne registrovať jednotlivých súťažiacich

 

 

Ubytovanie: svoje požiadavky nahláste do 5. júna 2013
na adresu SZK: karate@karate.sk

 

Systém súťaže:

pravidlá WKF s doplnkami Organizačnej komisie SZK


Upozornenia:

Chrániče nôh sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF, SZK. V prípade iného  výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Chrániče trupu „Body protectors" a chrániče tváre „Face masks" sú pre vekové kategórie 5 - 13 ročných voliteľné, v kategóriách 14 - 15 ročných je „Body-protector" povinný a „Face mask" je doborovoľná, v kategórii 16 - 17 ročných je „Body-protector" povinný.

 

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk

 

PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ KATA:

v kategóriách 5-7 r. & 8-9 r. pretekár počas súťaže musí vykonať minimálne 2 odlišné kata zo zoznamu SHITEI KATA (viď nižšie)
v kategóriách 10-11 r. & 12-13 r. musia až po semifinálové kata vykonať v každom kole odlišné kata zo zoznamu SHITEI KATA (viď nižšie). V semifinálových kolách a v medailových kolách (finále, zápas o 3. miesto) môžu súťažiaci cvičiť akékoľvek tradičné Karate kata
v kategóriách 14 rokov a starší - pretekári môžu cvičiť akékoľvek tradičné Karate kata

SHITEI KATA ZOZNAM:
Taikyoku katas & Juni No Katas, Hean/Pinan 1 - 5, Gekisai Dai Ichi - Ni, Fukyugata 1 - 2, Shinsei 1 -2, Chi No Kata, Te No kata, Saifa, Seienchin, Seyunchin, Shisochin, Seipai, Bassai Sho - Dai, Jion, Jitte
Kosokun Sho - Dai, Kanku Sho - Dai, Kushanku

 

PROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50   Prezentácia kata všetky kategórie
08.50 - 11.00   Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie
09.00 - 11.00  Kata - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.
11.00 - 11.30   Slávnostné otvorenie turnaja
11.30              Kumite - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.

 

Súpisky zasielajte do 5. júna 2013 na adresu zväzu:

Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail: karate@karate.sk, Fax: ++421249249539

 

V prípade akýchkoľvek iných otázok alebo nejasností nás kedykoľvek kontaktujte na karate@karate.sk