KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

SENIOROV

 

JEDNOTLIVCOV A  DRUŽSTIEV  2020

 

Dátum:                 7. marca 2020 (Sobota) - 10:00 hod.

 

Miesto konania:  Gymnázium P.O. Hviezdoslava

                              Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín

 

Usporiadateľ:      Karate klub Žilina, o.z.

                              Marek Radúch: 0903 446 376

                            e-mail: m.raduch@gmail.com

 

Organizátor:        SZK

 

Štartovné:           Jednotlivci        - 18,00,-  € za pretekára

                           Družstvá muži   - 30,00,-  € za družstvo

                           Družstvá ženy   - 30,00,-  € za družstvo

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Dôležité upozornenia - V PROPOZÍCIÁCH  neprehliadnite !!!

 

Online registrácia bude možná do 04.03.2020 (STREDA) do 24:00 hod!

 

Registrácia pretekárov  a družstiev  bude prebiehať len ONLINE  na  webovej stránke  www.sutazekarate.sk, podľa návodu v sekcii „Popis/ako to funguje". V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na:

Ľubomír Striežovský -  0948 020 527, prípadne Ľubor Setnický -  0903 910 905

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Propozície turnaja