Archív dokumentov

Komisia štátnej reprezentácie:

 

NEW! Predbežná nominácia na Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 2007 NEW!

 Komisia akademického športu:

 

 Dotazník akademického športu SZK pre študentov VŠ

 Dotazník akademického športu SZK pre študentov SŠ

 


 

Trénersko-metodická komisia:

 

  Pravidlá školení trénerov a rozhodcov SZK

  Zákon o športe č. 300 /2008 Z.z.

  Vyhláška ministerstva školstva č. 444 /2008 Z.z.

European Champs categories 2011 NEW!!!

World Champs categories 2011 NEW!!!

 

 


 

Akreditačná a registračná komisia:

 

Dokumenty komisie pre rok 2013:

Dokumenty komisie pre rok 2011:

Dokumenty komisie pre rok 2010:

Upozornenie!!! Zverejnené dokumenty Komisie nie sú uzatvorené a priebežne sa dopĺňajú. V prípade aktualizácie prosím kontaktujte sekretariát SZK, alebo priamo vedenie Komisie na prípadné doplnenie zoznamov.

 

Dokumenty komisie pre rok 2009:

Dokumenty komisie pre rok 2007:


Športovo-technická komisia:

 

Súťažný poriadok - Aktualizovaný! (2.4.2013)

Ostaršenie pretekárov

 

 


Disciplinárna komisia: 

 

 Disciplinárny poriadok

 


 

Rozhodcovská komisia:

 


Komisia na riešenie sporov:


 

Výkonný výbor:

Konferencie: