KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Predbežný Plán prípravy na ME kadetov, juniorov, U21 2025

Predbežný Plán prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21

7. - 9. február 2025 / Bielsko-Biala, Poľsko

 

 

19. - 20. október 2024 - Polish Open, Bielsko Biala / Poľsko
kata, kumite - kadet, junior, U21

 

9. november 2024 -  Slovenský pohár ml. kadet, kadet, junior, U21 - 2. kolo

kata, kumite - kadet, junior, U21


30. november 2024 -  Majstrovstvá Slovenska ml. kadet, kadet, junior, U21

kata, kumite - kadet, junior, U21


5. - 8. december 2024 - Karate1 Youth League, Venice, Benátky/Taliansko

kata, kumite - kadet, junior, U21


2. - 5./6. január 2025 - Reprezentačné sústredenie, Moštenica

kata, kumite - kadet, junior, U21


január 2025 - Grand Prix Croatia, Samobor/Chorvátsko

 

Poznámky:

- SZK zabezpečuje účasť na sledovaných turnajoch vybraným reprezentantom podľa výkonnosti a po dohode.

- Plán prípravy na ME kadetov, juniorov, U21 2025 môže byť priebežne upravený, alebo doplnený.