KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Nominácia na EUSA European university combat championship 2019

Nominácia na EUSA European university combat championship 2019

 

ktorý sa uskutoční 30.07.2019 - 04.08.2019 v Záhrebe (Chorvátsko).

 

*INDIVIDUÁLNE DISCIPLÍNY:*

 

*Kata seniorky:*

Brázdová Ema - Univerzita Komenského v Bratislave

Merašická Nikoleta - Ekonomická univerzita v Bratislave

Báčiková Ľudmila - Ekonomická univerzita v Bratislave

Niznerová Zuzana - Univerzita Komenského v Bratislave

 

*Kata seniori:*

Smoliga Julian Enrik - Univerzita Komenského v Bratislave

 

*Kumite seniorky -50 kg:*

Spálová Tereza - Univerzita Komenského v Bratislave

 

*Kumite seniorky -55 kg:*

Schwartzová Zuzana - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kuklová Hana - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

*Kumite seniorky -61 kg:*

Pillárová Viktória - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Nováková Eva - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

*Kumite seniorky +68 kg:*

Jombíková Katarina - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adamová Saskia - Prešovská univerzita

 

*Kumite seniori -60 kg*

Imrich Dominik  - Ekonomická univerzita v Bratislave

 

*Kumite seniori -67 kg*

Homola Matej - Paneurópska vysoká škola

 

*Kumite seniori -75 kg*

Džačovský Ľuboš - Slovenská zdravotnícka univerzita so sídlom v Banskej Bystrici

 

*Kumite seniori -84 kg*

Gažík Martin - STU v Bratislave

Fuzer Ján - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

*Kumite seniori +84 kg*

Jóba Attila - STU v Bratislave

 

 

*TÍMOVÉ DISCIPLÍNY:*

 

*Kata tím ženy:*

 

*Ekonomická univerzita v Bratislave *

Brázdová Ema - Univerzita Komenského v Bratislave

Merašická Nikoleta - Ekonomická univerzita v Bratislave

Báčiková Ľudmila - Ekonomická univerzita v Bratislave

 

*Kumite tím ženy:*

*Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici*

Nováková Eva - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jombíková Katarina - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

*Kumite tím ženy:*

*Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach*

Schwartzová Zuzana - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pillárová Viktória - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

*Kumite tím muži:*

*Bratislavské univerzity*

Imrich Dominik  - Ekonomická univerzita v Bratislave

Homola Matej - Paneurópska vysoká škola

Gažík Martin - STU v Bratislave Jóba Attila - STU v Bratislave

Smoliga Julian Enrik - Univerzita Komenského v Bratislave

Attila Jóba - STU v Bratislave

 

*(Coach):*

Viktória Semaníková (head of delegation)

Katarína Longová

Jozef Semaník

Marek Radúch

 

*Rozhodcovia:*

Miroslav Žbodák

Norbert Konrád

Radovan Černák

 

*SUMÁR - Po univerzitách pretekári:*

Univerzita Komenského v Bratislave - 4 + 4 + 3

Ekonomická univerzita v Bratislave - 3

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - 3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - 1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - 2

Slovenská zdravotnícka univerzita so sídlom v Banskej Bystrici - 1

STU v Bratislave - 2

Paneurópska vysoká škola - 1

Prešovská univerzita - 1