KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

56. Majstrovstvá Európy seniorov 2021

56. Majstrovstvá Európy seniorov 2021

sa uskutočnia:

 

Dátum: 19. - 23. máj 2021

Miesto: Poreč, Chorvátsko

 

Bulletin turnaja